Tags: ben sana mecburum şiir tahlili

ATTİLA İLHAN’ın “Ben Sana Mecburum” Şiirinin Tahlili

Nis 24, 2013 - ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA - 0 Comments - Standart

1. Konu: Aşk. 2. İzlek: Büyük bir tutkuyla bağlı olunan, âşıkta derin izler bırakan sevgili, hiçbir zaman unutulamaz; onun varlığı, düşünce ve hayali, âşığı sürekli meşgul eder. 3. Düşünce: Şiir, düşünsel boyutu itibariyle mistik bir şiirdir. Tabii mistisizmi sadece tasavvufî / İslamî bağlamda almamak gerekir. Genel anlamda mistisizm, çok önem verilen, sevilen ve benimsenen bir […]

Share