ATTİLA İLHAN’ın “Ben Sana Mecburum” Şiirinin Tahlili

1. Konu: Aşk.

2. İzlek: Büyük bir tutkuyla bağlı olunan, âşıkta derin izler bırakan sevgili, hiçbir zaman unutulamaz; onun varlığı, düşünce ve hayali, âşığı sürekli meşgul eder.

3. Düşünce: Şiir, düşünsel boyutu itibariyle mistik bir şiirdir. Tabii mistisizmi sadece tasavvufî / İslamî bağlamda almamak gerekir. Genel anlamda mistisizm, çok önem verilen, sevilen ve benimsenen bir değerde kişinin kendi varlığını eritmesi, onunla hemhal olması, özdeşlemesi hâlidir. Bu bakımdan bu şiirde şair, adeta sevgilisinde Okumaya devam et ATTİLA İLHAN’ın “Ben Sana Mecburum” Şiirinin Tahlili

Share This:

ATTİLLA İLHAN’IN “Ben Sana Mecburum” şiirinin tahlili

 

ben sana mecburum bilemezsin

adını mıh gibi aklımda tutuyorum

büyüdükçe büyüyor gözlerin

ben sana mecburum bilemezsin

içimi seninle ısıtıyorum

 

ağaçlar sonbahara hazırlanıyor

bu şehir o eski istanbul mudur

Okumaya devam et ATTİLLA İLHAN’IN “Ben Sana Mecburum” şiirinin tahlili

Share This: