ŞİİR OKULU

Arap Literatüründe Şiir

Sosyal Medyada Paylaş:

Arap literatürüne ait ilk örneklere

M.S. 622 yılında rastlanmış olup, aslında bu tarihten önce yazıldıkları saptanmıştır.

Bu doğrultuda İslam dininden önceki döneme ait ilk örnek kahramanlık şiirlerinden oluşan Noble Tribes (Soylu Kabileler) adlı eserdir.

Müslümanların Cahiliye- Dönemi (jahiliyyah) olarak adlandırdığı putlara taptıkları bu döneme ait iki önemli eser mevcuttur.

Bunlardan ilki yayınlandığı tarihten tam iki yüz yıl önce yazılmış olan Mu’allagat adlı eser olup, içinde yedi uzun şiir bulunmaktadır, ikincisi ise M.S. 500 yılında ortaya çıkan ve içinde 126 adet şiir bulunan Mufaddaüyat adlı eserdir.

Genellikle Cahiliye döneminden çıkmış olduğu-gözlenen çok sayıda ünlü şair ve yazar mevcuttur.

Bunların içinde en ünlüsü M.S. 520-609 yılları arasında yaşamış olan Zuhayr adında Bedevi bir şair olup, eserlerinde genellikle Bedevilerin günlük yaşantılarından söz etmektedir.

Bu doğrultuda yazılmış en uzun şiirinin adı Qasidah (Kaside) olup, ait olduğu kabileyi şiirsel bir dille anlatmaktadır.

Müslümanlık öncesi devre ait bu eserler on yedinci yüzyıla kadar Arap bilim adamları tarafından bir araya getirilip korunmuştur, ancak bunlardan hiçbiri günümüze kalmamıştır.

Arap Literatürü asıl altın çağını, 622 yılında hicretten sonra İslamiyet’in kabul edilişiyle yaşamıştır.

Alıntı : kulturelbellek.com/edebiyatta-ve-siirde-ilkler/

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Leave a Reply

error: Content is protected !!