ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

ARİF DAMAR DAN DÜNYA ŞİİR GÜNÜ BİLDİRİSİ

Sosyal Medyada Paylaş:

ne mutlu şiir okuyana ve sevene!..

 

şiir depremdir, şiir ayaklanmadır, şiir başkaldırıdır. şiir şimşektir,

yıldırımdır, gök gürültüsüdür şiir. şiiri, yani yıldırımı hiçbir siper-i

saika durduramaz. şiir korkunçtur, güzeldir. hiçbir kapı, hiçbir duvar

önünde duramaz. kapı tunçtan, demirden, çelikten de olsa önünde duramaz.

şiir yürür, ezer geçer. şiir her şeyden, herkesten daha güçlü, daha

yıldırıcıdır. şiir sınır tanımaz, ne kral tanır, ne imparator. şiir cengiz

han ‘dan da, sezar ‘dan da, hitler ‘den de, büyük iskender ‘den de büyüktür.

şiirin yürüdüğü yolun bitimi yoktur. şiir sonsuzluğa gider, sonsuzluktan

gelir. şiir hiçbir güce boyun eğmez. en güçlüden daha güçlü, en güzelden

daha da güzeldir. eşsizdir, bir benzeri daha olmamıştır ve olmayacaktır da.

şiir bütün dillerden başka, bambaşka bir dille konuşur. ama onun dilini,

söylediğini herkes ama herkes anlar. şiiri hiçbir güç tutsak edemez. altın

da, pırlanta da, elmas da şiirden değerli değildir; olmamıştır,

olmayacaktır. şiir dilsizleri konuşturur, sağırların kulaklarını açar. şiir

buluttur, yağmurdur, gökyüzüdür. şiirin arkadaşları, dostları vardır. en

yakın dostu bilimdir. sonra musiki ve resim gelir. şiirde müzik de vardır,

resim de, yontu da. mimar sinan ‘la da dosttur, darwin, einstein ‘la da.

şiir gelecektir, umuttur, özlemdir, mutluluk ve güzelliktir.

 

şiirden en zalim, en gaddar, en acımasız krallar, imparatorlar bile çekinir,

korkar. şiir ölümü bilmez, şiir yaşamdır. şiir muştu, sevinç ve mutluluktur.

şiir kötümserlik bilmez, tanımaz. iyimserdir, cömerttir ve gençtir,

delikanlıdır. yakışıklıdır şiir.

 

şiir sonsuzluk gibi en güzel kokar; güllerden de, karanfillerden,

zambaklardan da güzel. şiir deniz gibidir. nasıl denizi kimse anlatamazsa

şiir de tıpkı öyledir. homeros, dante, shakespeare şiiri anlatmak için büyük

çaba harcadılar ama şiiri deniz gibi tam anlamıyla kimse, hiç kimse

anlatamadı.

 

deniz gibi, o da yalnız kendi anlatır kendini. şiir sevgilidir, şiir

yazandan iyi koca olmaz. iyi baba, iyi oğul, iyi kız da olmaz belki ama iyi

arkadaş, iyi dost, iyi kardeş olur. şiir sevgilidir dedik ve hep sevgili

kalmıştır ve kalacaktır.

 

şiir ne tanker, ne şilep, ne gemidir. şiir yelkenlidir. bir korsan

yelkenlisidir. hayduttur şiir. şiir aldatmaz, çalıp çırpmaz. doğruluktur

şiir. emektir, alın teridir. şiir inatçıdır, hırçındır ve hep ama hep yürür

gider. şiir durmaz ve durdurulamaz. şiire ne boyunduruk, ne tasma takılır.

şiir zincire vurulamaz. şiire kelepçe takılamaz. şiir özgürdür, özgürlüktür.

şiir zalimlere, alçaklara, namussuzlara meydan okur. onun gücü en güçlüye

boyun eğdirir. engel tanımaz. engelleri yıkar ve ezer geçer. şiir

ölümsüzdür. şiir olmasa, sevdalılar söyleyecek söz bulamaz; o zaman sevda

da, aşk da olamaz. insanoğlu yok olur. şiirdir insanoğlunu sürekli kılan.

anaların şefkati, babaların güveni, çocukların kıvancıdır. şiiri anlatmaya

çalıştım ama ne gezer. önce söylediğim gibi şiiri, deniz gibi kendi, yalnız

kendi anlatır. yaşasın şiir. yıkılsın diktatörler, krallar, asiller,

emperyalistler. şiir zaten onları hep ama hep yıktı ve hep yıkacaktır. ne

mutlu şiir yazan, şiir okuyan, şiir sevene. ötesi yok.

 

Arif Damar

Şair

 Alıntı : gufabe.blogcu.com/arif-damar-dan-dunya-siir-gunu-bildirisi/1220869

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!