EN GÜZEL ŞİİRLER

Atabet’ül-Hakayık’tan:

Sosyal Medyada Paylaş:

Bismü’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Tanrı’nın Medhi

İlahi öküş hamd ayur men sanga
Sening rahmetingdin umar men onga

İlâhî, pek çok hamdederim sana, Senin rahmetinden hayır umarım.

Senamu ayugay seza bu tilim
Unarça ayaym yan bir manga

Övebilir mi seni bu dilim?Gücünü öveyim, yardım et bana.

Sening barlıkıngka tanukluk birür
Cemad canvar uçgan yügürgen nenge

Senin varlığına tanıklık verir Canlı, cansız, uçan, koşuşan her şey.

Sening birlikingke delil arkagan
Bulur bir neng içre deliller minge

Senin birliğine delil arayan bir şey içinde bulur binlerce delil.

Yok erdim yarattıg yana yok kılıp
İkinç bar kılur sen mukir men munga

Yok idim, yarattın; yine yok kılıp Tekrar var edersin; inandım buna.

Aya şek yolmda yiligli odu
Kel ottın özüng yul ölümdin önge

Ey şüphe yolunda koşturan! Uyan! Gel, ateşten kurtul ölümden önce.

Yarattı ol ugan tününg kündüzüng
Udup biri birke yorır öng songa

Yarattı kaadir Tann geceni, gündüzünü, Uyup birbirine yürür önü, sonu.

Tünetür tününgni kününg kiterip
Tününg kiterip baz yarutur tanga

Gündüzünü giderip karartır geceni, Geceni giderip yine ağartır tanı.

Ölügdin tirig hem tirigdin ölüg
Çıkarur körür sen mum ked anga

Ölüden diri, diriden de ölü Çıkarır; görüyorsun, bunu iyi düşün.

Bu kudret idisi ulug bir bayata
Ölüglerni tirgüzmek asan anga

Bu kudret sahibi Tanrı, ulu, bir; Ölüleri diriltmek ona kolaydır.

Eşit emdi qaç söz habîb fazlındın
Uguş hûş yititip sözümni ana

Şimdi Peygamberin fazlından bir kaç söz dinle; akıl ve dikkatini bileyip, sözümü anlamağa çalış

Ol ol halk talusı kişi kutlugı
Törümişte yog bil ana tuş tene

O, yaradılanlann (en) seçkini ve insanların (en) kut-lusudur; bil ki, yaradılanlar arasında onun eşi ve dengi yoktur.

Resuller örün yüz bu ol yüzke köz
Ya olar kızıl en bu efike mene

Resuller beyaz bir yüzdür; o ise, bu yüzün gözüdür; yahu t onlar al yanaktır; o ise, bu yanağın benidir.

Anın medh birle  tatır bu tilim
Anın yadı birle şeker şehd ana

Onun medhinden ağzım tatlüanır; onun yâdı, dilim için,şeker vebaldir.

Bu kün tegsü mindin dürûd ol yarın
Elig tuttaçımga eğirse muna

Yarın, derde düşürsem, elimden tutacak olan o (resule) bugün benden salât ve selâm erişsin.

 

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Leave a Reply

error: Content is protected !!