• OSMANLI PADİŞAHLARI VE ŞİİR,  ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Kanuni ve Şiir

  ,Kanuni Sultan Süleyman cihangir bir padişah olmanın yanında sanat ve edebiyatla da yakından ilgiliydi. Kırk altı yıllık saltanatının hemen her anını devleti ve milleti için çalışarak geçiren, seferden sefere koşarak düşmanlarla cebelleşen bu hükümdar, koca bir divan oluşturacak kadar da şiir yazmıştı. Şiirlerini “Muhibbi” mahlasıyla yazan Kanuni’nin şu beyti çok ünlüdür: “Halk içinde müteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi…” Ve, padişah böylesine ünlü bir şair olunca, Şeyhü’l İslam’dan soracağı fetvayı da şiirle sorar… Meyve ağaçlarını karıncalar sarmış ve ağaçlara zarar vermeye başlamıştır. Padişah

 • OSMANLI PADİŞAHLARI VE ŞİİR,  ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  KIŞBAHAR HÜZÜN

   Sığındığım birkaç şiir olmalı yine, şiirden baharlar yapmalı ama kimseye söylememeliyim. Bugün de öyle yaptım, kelimeler kışı giyinmişti, oysa bana biraz bahar gerekliydi. Üsküdar vapuru, bir şiirin çalkantılı mısraları gibiydi, boğazın parıltılarına ve Kız Kulesinin güzelliğine direnir gibi… Yanımda şiirler vardı ve o şiirlerden, hâl-i pür melâlimi tasvir eden Hilmi Yavuz mısraları: “sen gerçekten yalnızken bile / sanki yalnızmış gibiydin…” ve ona cevap veren bir iç ses: “bense akşam oldum artık / ve akşamlar, benim gövdem…” Şehre tekrar döndüğümde tanınmamayı umuyordum, çünkü içimde kışta üşüyen kelimeler vardı ve saklanıyorlardı. Ne mümkün saklanmak, insan en çok konuşarak saklayabilir belki de kendini. Vapurdan inerken bir şaire rastladım, konuştuğumuz sırada kimin kim olduğu…

 • OSMANLI PADİŞAHLARI VE ŞİİR

  Yavuz Sultan Selim

  Şîrler pençe-i kahrımdan olurken lerzân Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek Yavuz Sultan Selim Milletimde ihtilâf ü tefrika endîşesi Kûşe-i kabrimde hattâ bîkarar eyler beni İttihâdken savlet-i a’dâyı def’e çâremiz, İttihâd etmezse millet dağ-dâr eyler beni Yavuz Sultan Selim Sanma şâhım / herkesi sen / sâdıkâne / yâr olur Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyâr olur Sâdıkâne / belki ol / âlemde bir / serdâr olur Yâr olur / ağyâr olur / serdâr olur/ dildâr olur Yavuz Sultan Selim Geçme nâmerd köprüsünden ko aparsun su seni Yatma tilki gölgesinde, ko yesün aslan seni Yavuz Sultan Selim (Ridâniye Seferi’nde)

error: Content is protected !!