ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

DİVAN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Sosyal Medyada Paylaş:

* Nazım birimi genellikle beyittir ve cümle beyitte tamamlanır. Beyit, cümleye egemendir.

◦ Nazım ölçüsü “aruz”dur.

◦ Dili Arapça, Farsça, Türkçe karışımı olan Osmanlıca’dır.

◦Şiirlerde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.

◦Şiirlerin konuyu içeren başlıkları olmadığı için nazım biçimlerine göre adlandırılmışlardır.

◦ Klişe bir edebiyattır. Duygu ve düşünceler değişmez sözlerle (Mazmun) anlatılır.

◦ Anlatılan şey değil, anlatış biçimi ön plandadır.

◦ Soyut bir edebiyattır. İnsan ve doğa gerçekte olduğundan farklı ele alınmıştır.

◦ Aydın zümrenin edebiyatıdır. Medrese kültürü hakimdir. Genellikle saraya ve çevresine seslenir.

◦ Sanatlara bolca yer verilmiş, sanat yapmak amaç durumuna gelmiştir.

◦ Ulusal bir edebiyat olmayıp dinin etkisiyle şekillenmiştir. Arap ve İran edebiyatının etkisi çok fazladır.

◦Şiirde daha çok aşk, sevgili, içki, din ve kadercilik gibi konular işlenmiştir.

◦ Nazım ön planda tutulmuş, nesre pek az yer verilmiştir.

◦ Nesir alanında tezkireler (edebiyat tarihi görevini gören biyografik eser), münşeatlar (mektuplar), tarihler, dini metinler ve nasihatnamelere de rastlanmaktadır. Bunlarda da sanat yapma amacı ön plandadır.

◦ 13.yüzyılda gelişmeye başlamış 16. ve 17. yüzyıllarda en olgun dönemini yaşamış, 19.yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür.

 

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!