ŞİİR OKULU

Edebi Akımlar, Kısa ve Öz Anlatım

Sosyal Medyada Paylaş:

KLASİSM

17.yy ortalarında Fransa’da çıkar

Akla ve sağduyuya değer verir

İnsandaki tabiata, insanların iç dünyasına saygı gösterir

Konuları eski Yunan ve Latin edebiyatıdır

Kahramanları seçkin kişilerdir

Sıradan insanlara eserlerinde yer vermez

Önemli olan konunun işleniş biçimidir

Dil, üslup kusursuzdur

Dil ise açık, yalın ve soylu

Sanat için sanat görüşünü savunur

Sanatçı eserde kendini gizler

Tiyatroda üç birlik kuralına uyulur

( olay, zaman, mekân )

Bu akımın en önemli temsilcileri:

Moliere,

Corneille,

Racine,

La Fontaine,

La Bruyere,

Daniel Defoe,

Boileau, Malherbe,

Madam De La Fayette,

Fenelon, Bousset

Türk edebiyatında

Şinasi

ve Ahmet Vefik Paşa’dır

Şinasi

 La Fontaine

Ahmet Vefik Paşa

Moliere den yaptığı çeviri ile Türklere Klasismi tanıtmıştır

*******

HÜMANİZM

İnsana değer verir

Tabiatı Tanrı yaratmıştır düşüncesi hakimdir

İnsanı sev ve onu yücelt der

Dante’nin akımıdır

*******

ROMANTİZM

Fransa’da

1830 yıllarında

Klasizme tepki olarak doğdu

Konular

Eski Yunan ve Latin edebiyatı değil

Hıristiyanlık tarihi ve günlük yaşamından alınmış

Akıl yerine duygulara ve hayallere önem verilmiş

Sanatçılar kendi eserlerinin kişiliklerini gizlememiş

Sanat toplum içindir görüşünü benimsemiştir

Tabiat

Gözlem

Tasvire önem verilir.

Konular işlenirken

İyi,

Kötü,

Doğru,

Yanlış

gibi karşıtlıklardan yararlanır

AKIMIN ÖNCÜLERİ

Voltaire,

Shakespeare,

Lord Byron,

Goethe, Schiller,

Jean Jacques Rousseau,

Chateaubriand,

Madame de Stael,

Lamartine,

Victor Hugo,

Aleksandre Dumas Pere,

Alfred de Musset,

Alfred de Vigny,

Aleksandre Puşkin

TÜRKİYE’DE

Namık Kemal,

Ahmet Mithat Efendi,

Abdülhak Hamit Tarhan,

Recaizade Mahmut Ekrem

*******

REALİZM

19.yy’ın ikinci yarısında

Fransa’da doğmuştur

Konu gerçekten alınır

Olay ve kişiler yaşanan ve yaşayan kişilerin benzerleridir

Kişilerin ruhi davranışlarını etkileyen

Onların kişiliklerini çizen

Çevre ve ortamın tanıtılmasına önem verilir

Betimlemeler yazarın gözüyle yapılmaz

Kahramanın gözüyle yapılır

His ve hayale kapılmadan

Toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtır

Sanat için sanat görüşünü savunur

Hikâye ve Romanda uygulanır

*******

AKIMIN ÖNCÜLERİ

Gustave Flaubert,

Stendhal,

 Honore de Balzac,

Daniel Defoe,

Charles Dickens,

Hemingway,

Turgenyev,

Çehov,

Gorki,

Gogol,

Tolstoy,

Dostoyevski

TÜRKİYE’DE

Recaizade Mahmut Ekrem (roman ve öyküde),

Samipaşazade Sezai,

Mehmet Akif Ersoy,

Halit Ziya Uşaklıgil,

Mehmet Rauf,

Ömer Seyfettin,

Yakup Kadri Karaosmanoğlu,

Refik Halit Karay,

Reşat Nuri Güntekin,

Halide Edip Adıvar

*******

NATURALİZM

Determinizm anlayışını romana getiren akım

Bu akım 19. asrın ikinci yarısında

Fransa’da ortaya çıktı

Determinizm (sebebi, sonuca bağlayan bağ)

Natüralistler, Determinizmi topluma ve insan uyguladılar

Toplum büyük bir laboratuar,

İnsan deney konusu,

Sanatçı da bilgin sayıldı

İnsan kişiliğini anlatabilmek için

Soya çekim yasalarından

ve

Toplum biliminden yararlandılar

Romanlarda kahramanların portreleri

İnce ayrıntılarına kadar verilir

Yazar eserde kişiliğini gizler

Gözlem ve tasvir önemlidir

Eserlerinde hayatı bütün yönüyle anlatırlar

Bedenden ayrı bir ruh yoktur

Dil

Her seviyedeki insanın anlayabileceği bir düzeyde tutulmuştur

Sanat toplum içindir anlayışı doğrultusunda eserler verilmiştir

AKIMIN ÖNCÜLERİ

Emile Zola,

Guy De Maupassant,

Alphonse Daudet,

John Steinbeck,

Goncourt Kardeşler

TÜRKİYE’DE

Hüseyin Rahmi Gürpınar,

 Nabizade Nazım,

Beşir Fuat

*******

PARNASİZM

Şiirde gerçekçiliktir

Romantik şiir anlayışına karşı olarak

19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır

Doğal güzelliğe

ve

Dış görünüşe büyük önem verir.

Sanat sanat içindir ilkesini savunmuştur

Nesnelerin dış görünüşünü aktarmışlardır

Kelimeler seçilerek kullanılır

Kelimelerin sıralayışı ve ahenk önemlidir

Kafiye

Ve

Redife önem verilir.

AKIMIN ÖNCÜLERİ

Theophille Gautier,

Theodore Banville,

Francois Coppee,

Jose Maria de Heredia,

Leconte de Liste,

Sully Prudhomme

TÜRKİYE’DE

Tevfik Fikret,

Cenap Sahabettin,

Yahya Kemal

*******

SEMBOLİZM

19.yy’ın

Son çeyreğinde ortaya çıkmıştır

Nesneleri olduğu gibi anlatmak mümkün değildir

Nesneler değişerek anlatılabilir

Sembolistler, Anlatımda sözlerin sözlük anlamından bıkmışlardır

Şiirde anlam açıklığından kaçındılar

Şiir anlaşılmak için değil

Hissedilmek içindir

Şiirde alaca karanlık

Üzüntü ve ay ışığı,

Gün doğumu,

Gün batımı gibi

Belli belirsiz varlıkları

Ve görüntüleri yansıtırlar.

Şiirde musiki her şeyden önce musiki ilkesini savundular

Sanat için sanat anlayışına bağlılardır

Dil herkesin anlayacağı seviyede değil

Oldukça ağırdır

AKIMIN ÖNCÜLERİ

Baudelaire,

Mallarme,

Arthur Rimbaud,

Paul Verlaine,

Paul Valery,

Edgar Allan Poe

TÜRKİYE’DE

Ahmet Haşim,

Ahmet Hamdi Tanpınar,

Cahit Sıtkı Tarancı,

Ahmet Muhip Dıranas,

Cenap Sahabettin

*******

SÜRREALİZM

(GERÇEK ÜSTÜCÜLÜK)

Kelime anlamı

Gerçek üstüncülük

Olan bu akım

1924’te Fransa’da çıkmıştır

Sürrealistler

Sigmund Freud’un etkisinde kalmıştır

Bilinçaltı rüyada ortaya çıkar

Hipnotize edilmiş insanlara şiir söylettiler

Akıl ve mantık değersizdir

İnsanı yönlendiren

İçgüdü,

Bilinçaltıdır

AKIMIN ÖNCÜLERİ

Andre Breton,

Louis Aragon,

Paul Eluard,

Philippe Soupault,

Rene Char

TÜRKİYE’DE

Orhan Veli ve arkadaşları,

 Cemal Süreyya,

İlhan Berk (İkinci Yeniciler),

Oktay Rifat

*******

 

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

error: Content is protected !!