ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

Günümüz Türk Şiirinin Sorunları

Sosyal Medyada Paylaş:

“Artık şiir kitapları satmıyor ve artık şiir eskisi kadar okunmuyor.” Bu fikir hemen hemen okuyan, yazan ve edebiyat adına kafa yoran her beynin bir köşesinde yer ediniyor. Bu fikirler sürekli olarak seslendirildiği ve telkin edildiği için de toplumun her katmanına hızla yayılıyor. Bunların doğal bir sonucu olarak baştaki söz kendi kendini ispatlamış oluyor.

Böyle bir sonuca nasıl varabildik, neler bizi böyle düşünmeye sevk etti? Bizleri şiirden soğutan ve uzaklaştıran sebepler neler? Bu safhaya gelmemizin sorumlusu kimler? Yeniden şiiri keşfedebilir miyiz? Şiir bizden neden bu kadar uzak? Bu ve buna benzer sorular her gün düşüncelerimi işgal ediyor. Bir şiir okuru olarak bulduğum eksiklikleri sizlerle paylaşmayı ve beraberce tenkit etmeyi uygun görüyorum.

Bugünkü Türk şiirinin en büyük sorunu kaliteli şiirlerin oluşturulamamasıdır. İşte bu kalitesizliğin nedenlerini sıraladığımızda karşımıza çok uzun bir liste çıkmaktadır. Sabrınızın sınırlarını zorlamadan bunlardan önemli gördüklerimi paylaşmak istiyorum.

 

*Şairlerimizin ne yazık ki okuma alışkanlıkları bulunmamaktadır: Çok büyük bir şiir mirasına sahip olmamıza rağmen bu değerlerden şairler yeteri kadar istifade etmemektedir. Bunun doğal sonucu olarak da kendi kabuğu içinde yok olmaktadırlar. Bu kısır döngü ne şaire ne de edebiyata en ufak bir fayda sağlamamaktadır. Kendilerine ördükleri bu duvarlar eninde sonunda onları sıkmaya başlayacak ve sonunda bu mengenenin arasında eriyip gideceklerdir. Hâlbuki okunan her değer, her şiir gelecek için yeni yeni ufuklar açmaya yardım edecektir.

 

*Okuyanlar ise ustaların etkisinden kurtulma başarısını gösterememektedirler: Bir şiirde başka bir şairin izini görmek şair için eleştiri konusu yapılabilir. Ama bir şiirde etkilenildiği söylenen şairin tamamıyla görünmesinden izinin görülmesi daha masumanedir. Öyle ki şairin izlerinden ziyade şairlerin kendileri şiirlerde boy göstermektedir. Bazen yaşayan bir şair bazen de kemiği toprağa karışmış bir usta kanlı-canlı görünür şiirlerin bütününde. Bu yüzden özgün şair ve şiire bir türlü yaklaşamıyoruz.

 

*Hece ve serbest şiir tartışması: Bu tartışma içinde yer alan hececilerin yanılgısı şiirin sadece kalıplara uyduğunda şiir olacağı düşüncesidir. Her kafiyeli ve ölçülü sözün şiir olmadığını kabul etmek mecburiyetindeyiz. Hece şiirinde yapılacak şeyler henüz bitmediğini kabul etmeliyiz ama örnekte de görüleceği gibi kafiye ve ölçünün bir şiir için yeterli olmadığı da akıllardan çıkarılmamalıdır.

 

Bahçelerde pırasa

Bu ne güzel lacivert

Ben annemi özledim

Yaşasın cumhuriyet.

 

Aynı zamanda serbest şiir yazanların şiiri sadece akla gelen şeylerin kâğıda dökülmesi olarak görmesi de büyük bir cehalet örneğidir. Serbest şiiri saçmalama bahçesi olarak kabul edenler manzumla nazım arasındaki farkı ayırt etmek durumundadırlar. Bir kompozisyona bağlı kalmadan gelişi güzel oluşturulan serbest şiirlerin daha doğrusu düz yazıların etkili okunması da onlara şiir hüviyeti kazandırmaya yetmemektedir. Gerek şiirin içyapısı gerekse dış yapısı dikkate alınmadan kaleme alınan çalışmalara itibar edilmemesi gerektiğini düşünmekteyim.

 

*İmge avcılığı: Şairin gayesinin söylenmeyeni söylemek olduğunu düşündüğümüzde farklı şeyler söylemesi ve farklı şekiller denemesi gayet normaldir. Ama şiirde sadece farklı olmak adına gülünç şeylerin yapılması da şiirimize yarar değil aksine zarar vermektedir. Şiirin bütünüyle uyuşmayan, iğreti duran bir yığın anlamsız benzetmeler kullanmak şairi özgün değil ancak maskara yapabilir. Yeni imge kullanmak adına şiirin bütünlüğü ve anlamı katledilmemelidir. Maalesef üzülerek görüyorum ki yeni diye bize sunulan şeyler birbirine iliştirilmiş sözcük grubundan başka bir şey değil. İsterseniz birkaç cümlelik yeni imgelerle şiir deneyelim bakalım ortaya neler çıkıyor.

 

ARDINDA

Ardında kaldı kanadı kırık karıncalar

Penceremin önünde bir avuç şişko üzüntü

Nice seyrek gülüş sıvazlamaları taşırım

Sayısız ayinler oksijen tortusuyla cebimde mahzun

Yeşilimsi bir yoğurt çalar kapımı

Kadife ayrılıklar alır götürür…

(İşte size çağdaş şiirden ölümsüz bir örnek.)

 

*Akıcılığın kaybolması ve ses yitimi: Şiirler dikkatle okunduğunda görülecektir ki Türk şiirinin, daha doğrusu şiirin olmazsa olmazlarının bulunmadığı fark edilecektir. Bir şiirde bulunması gereken akıcılık, ahenk, ritim ve coşkunun günümüz Türk şiirinde esamesinin bile okunmadığını görebiliriz. Yan yana dizilmiş satırlar dolusu sözleri birbirine bağlayan bu yapıştırıcı unsurlar ne yazık ki şiirimizden silinip atılmıştır. Şiire has olan sesin yerini hırıltılı, hasta ve kulak tırmalayıcı bir yapı almıştır. Neticesinde de yavan bir söz yığınıyla karşı karşıya kalmak zorunda bırakıldık.

 

*Şair şişirme merkezleri: Edebiyatımızdaki yetkin şiir eleştirmeni eksikliği şiirdeki bu çıkmazın temelini teşkil etmektedir. İyi bir şiir eleştirisinin olmaması sonucunda her grubun, derginin ve siyasi örgütlenmelerin kendilerinin destekleyip büyüttükleri şaircikleri ortaya çıkarmıştır. Bu şaircikler belirli bir grubun malı olduklarından o çember etrafında dönüp durma gayretini akıllarından çıkaramamışlardır. Tarafsız olma iddiasında olanlar ise bir yer bulamadıkları için yavaş yavaş ortadan kaybolmuşlardır. Şiire devam edenler ise bir yere yaslanma gereğini duyarak sanatlarını ve benliklerini bu grupların inisiyatifine terk etmişlerdir. Yapmacık ve tek yönlü şiirlerin çıkması bu şekilde oluşmaya başlamıştır.

 

Yukarda ifade ettiklerimden başka şairlerin şiir bilgisinden yoksun olmaları, duygunun yerini yapmacık sözlerin alması, şiirden çok şairin değerlendirilmesi, konu sıkıntısı ve çok şiir yazma gayreti iyi şiirin oluşmasına engel olan faktörlerdir. Bunlar benim görebildiklerim. Belki sizin de ekleyeceğiz kaç tane madde vardır…

 

(Bir elin parmağını geçmeyen ustaları tenzih ediyorum.)

Alıntı : http://forum.antoloji.com/tartisma/tartisma.asp?forum=27477

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Leave a Reply

error: Content is protected !!