ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

Güzel Şiir / Durdu Şahin

Sosyal Medyada Paylaş:

Güzel bir şiirde şu özelliklerin olması gerekir diye düşünüyorum acizane:

1) İşlek bir dil

2) Doyurucu, duyurucu ve etkileyici bir anlatım

3) Yeni mecazlar

4) Okudukça daha çok şey anlatan derinlik

5) Tadı, rengi, ışığı olan anlamlı ve çağrışım zenginliği olan kelimeler

6) Kalıcılık ve zamana dayanıklılık

7) Aklımızı ve yüreğimizi besleyen bediî tefekkür

8) His yoğunluğu

9) Kulakta kalan ses güzelliği

10) Dillendirilenin doğruluğu,

11) Müzikalite

 

Güzel yazılmış bir serbest şiirde vezin, kafiye, redif şartı yoktur. Bentler hâlinde yazılır, dörtlükler veya beyitler halinde yazılması şartı yoktur…

 

Güzel yazılmış bir hece şiirinde, hece ölçüsünün kurallarına, kafiye ve redife, duraklara, beyit veya dörtlüklere de uymak şarttır.

 

Aruz ile yazılmış güzel bir şiirde ise aruz kalıplarına uyma zorunluluğu da vardır elbette. Divan şiirinin kendine has imgelerini, mecazlarını da bilmeyi gerektirir aynı zamanda…

 

Serbest nazımda kuralların biraz daha az olduğu hemen görülecektir. Bakın kuralların azlığı diyorum kuralsızdır demiyorum…

 

Adı üstünde serbest nazım… Nazım kelimesinin “nizam”,” intizam” kökünden geldiğini düşünürsek serbest şiirin nizamsızlık, imtizamsızlık demek olmadığını, olamayacağını hemen anlarız.

 

Serbest nazımı nizamsızlıkla, intizamsızlıkla, disiplinsizlikle karıştıranlar güzel yazamıyorlar, yazmaları da mümkün değil…

 

Hangi tarzda şiir yazıyorsak o tarzın kurallarına uymak şartıyla duygu ve düşüncelerimizi en güzel bir şekilde dillendirmeliyiz diye düşünüyorum…

 

Sonuç: Her üç tarzda da yazılmış güzel şiir örnekleri sayılamayacak kadar çoktur şiir ve edebiyat tarihimizde…arz

DURDU ŞAHİN

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!