KONU DIŞI

Mali Müşavir Olmak İçin Yapılması Gerekenler

Sosyal Medyada Paylaş:

MALİ MÜŞAVİR

Gerçek ya da tüzel kişilerin

Kurumların hesap bilgilerini düzenler

Analiz eder

Varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapar

GÖREVLERİ

Mevzuata göre vergi planlama hizmetini

Vergi iadelerini

Muhasebe defterini yapmak

Bordroların yönetimini gerçekleştirmek, gelir ve giderleri kontrol etmek,

Hesap bilgilerini toplayıp analiz ederek mali tutarsızlıkları düzeltmek,

Rapor, bütçe, iş planı ve finansal tabloları derlemek ve sunmak,

Hesap ve iş planlarını analiz etmek,

İç kontrolleri takip ederek finansal güvenliği korumak,

Mali kayıtların yasalara ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak,

Finansal bilgileri gizli tutup, müşteri güvenini kazanmak.

KİMLER MALİ MÜŞAVİR OLABİLİR

Üniversitelerin,

İktisat, İşletme, Muhasebe, Hukuk,

Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler, Maliye, Bankacılık bölümlerinden

EN AZ lisans derecesi ile mezun olmak

ya da

bahsi geçen bölümlerde yüksek lisans yapmış olmak,

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak,

İlgili kanunda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,

3 yıl stajyer olarak Mali Müşavirlik yapmak,

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik sınavını başarıyla geçmek,

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ruhsatını almak.

SMMM SINAVI HAKKINDA BİLGİLER

SMMM Staja Başlama Sınavı,

yılda 3 kez

Çoktan seçmeli (şıklı) bir sınavdır

Staja Giriş Sınavı (SGS) olarak da bilinir.

 Bu sınav 2 bölümden oluşur:

Genel Kültür

Alan Bilgisi

SGS sınavı

Toplamda 130 sorudan oluşur

30 tanesi Genel Kültür

100 tanesi ise Alan Bilgisi bölümünden çıkmaktadır

Sınav süresi 165 dakikadır.

100 üzerinden

En az 60 almak şarttır.

SINAV KONULARI ŞUNLARDIR

GENEL KÜLTÜR

Türkçe – 7

Matematik – 8

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi – 5

Yabancı Dil – 10

ALAN BİLGİSİ

Finansal Muhasebe – 26

Maliyet Muhasebesi – 8

Mali Tablolar Analizi – 8

Denetim – 16

Ekonomi – 6

Maliye – 6

Meslek Hukuku – 6

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku – 6

Vergi Hukuku – 6

Ticaret Hukuku – 6

Borçlar Hukuku – 6

Staja Giriş Sınavını (SGSkazandıktan sonra

Mali müşavir stajyeri olmaya hak kazanıyorsunuz.

Staja başlamanın da belli dönemleri vardır.

Mayıs, Eylül ve Ocak ayının başından

9ncu gününe kadar stajınıza başlatmanız gerekir.

Stajınızı SSK’lı olarak (tam zamanlı) yapmak zorundasınız.

Sınava girmek için SSK’lı olmanıza gerek yoktur.

Staja başlamak için belgeleriniz ile birlikte

Bağlı bulunduğunuz Muhasebe Odasına başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

Staj süresi 3 yıldır.

Her sene sonunda

Gözetiminde olduğunuz mali müşavirin

Hakkınızdaki değerlendirmesi olan

Stajyer Değerlendirme Formunu

Kapalı ve mühürlü zarf içinde odanıza teslim etmeniz istenmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

error: Content is protected !!