ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

ÖZ ( SAF ) ŞİİRİN ÖZELLİKLERİ

Sosyal Medyada Paylaş:

•Milli Edebiyat Döneminin şiir hareketleri bu dönemin oluşmasında etkili olmuştur.

•Şiir dili her şeyin üzerindedir.

•Şiir bir biçim (form) sorunudur. Ahenk söyleyiş tarzı, ritim, kafiye ile sağlanır.

•Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir.

•Dilde saflaşma, sadeleşme görülür.

•Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.

•En değerli şey dizedir.

•Şairlerin kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır.

•İçsel bir yaklaşımla insan anlatılır.

•Şiirin toplum için değil sanat için olduğunu iddia ederler ve şiirlerini sanat için yazarlar.

 •Şiirler ideolojinin esiri olmamalıdır.

•Güzel şiir ancak çalışarak elde edilir.

 •Şiir emek işidir.

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Leave a Reply

error: Content is protected !!