ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

Ramazannâme’den Fasl-ı Baklava

Sosyal Medyada Paylaş:

(Padişahın yeniçerilere baklava ikramı töreni olan “Baklava alayı”nı anlatır.)

Devr eyledikçe mihr ü mâh
Hemrâh ola avn-i ilâh
Yeniçeri kullarına
Baklava verdi padişah

 

Alayını seyr eyledim
Gör ki ben bana neyledim
Gördüğüm resm-i alayı
Sizlere bir bir söyledim

 

Karakollukçular dal fes
Ellerinde sırıklar pes
Bâb-ı hümâyundan alıp
Kışlasın gider herkes

 

Yazcılar alay düzer
Her birin yoluna dizer
İki sıra alay alıp
Aşçılar arada gezer

 

Bu gece onaltı sayı
Gidiyor ramazan ayı
Yeniçeri padişahdan
Aldı bugün baklavayı

 

Kuşların miskini yava
Bekçiniz(in) işi hava
Ramazanın onbeşinde
Kullara çıktı baklava

 

Canım seyiri istedi
Bekçi de gidelim dedi
Vardık saray meydanına
Gördük ki dahi gelmemiş

 

Ocaklılar koşuştular
Cebeciler bozuştular
Devletimiz izin verdi
Baklavayı kapıştılar

 

Seyre durduk sabır ilen
Cümlesi gelir alaydan
Cümle karakollukçular bile
Dal fesli dolama ilen

 

Bu gece sümbülî hava
Kuşların miskini yava
Kırk gün kırk gece âh itsem
Ne börek var ne baklava

 

Söylerim der mektubunu
Şâd ola kalb-ı mahzûnu
Nûr ola kabri ki kurmuş
Sultan Süleyman Kanunî

 

Sultan Süleyman yoludur
Âl-i Osman’ın gülüdür
Yeniçerilerin piri
Hacı Bektâş-ı Veli’dir

 

Bekçiniz hoş adı eyler
Beyhude kelâmı neyler
Bekçiniz bir beyit yapmış
Baklava hakkında söyler

Derde devâdır baklava
Câna safâdır baklava
Yimedim anı doyunca
İbretnümâdır baklava

( Şiirin alıntı yapıldığı Link )

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!