ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

ŞİİR BİR İHTİYAÇTIR

Sosyal Medyada Paylaş:

imagesCAIA23UV

Şiir bizi hakikate yaklaştırır

ve

bize  sadece yirmidört saatlik günlerden ibaret olmayan büyük hadiselerle dolu olan bir alemde yaşadığımızı hatırlatır.

Şiirin vazifesi, insanların hayatını daha dolu, daha gerçek yapmaktır. Şiir kişileri, hayatın, dünyanın ve kainatın sırları peşinde koşturacaktır.

Bazı tenkitçiler sanatın hayattan bir kurtuluş olduğunu söylemeyi yeter sayarlar. Halbuki sanat sadece hayatın dışına doğru değil, aynı zamanda hayatın içine doğruda bir kurtuluştur; nitekim bu ikinci hale yol açmadığı takdirde birincisinin zaten değeri yoktur.

Eğer şairler başka bir uydurma dünya, sunmakla yetinselerdi, uyuşturucu ilaçlar satan bir adamdan, yahut olsa olsa bir şekerlemeciden farkları kalmazdı. Halbuki dediğim gibi şair hayalinin ürünleri uydurma değil, gerçektir. Çocuk manzumelerindeki uydurma şeyler bile alelade uydurmadan daha derin bir mana taşır; bunlar insan hayalinin gerçeğine, güzel ve şaşırtıcı şeylerin gerçeğine doğru bir çeşit deneme uçuşlarıdır.

Hayal gücü olmayan yerde fenalık, bencillik ve ölüm vardır.

İşte şiirin var oluşunun, ölmez oluşunun hikmetlerinden biri budur. Öte yandan da insanlar kendilerine layık ahırlarda yerleşerek rahat bir hayat sürmeğe niyet eder etmez bir iştiyak, bir huzursuzluk, bir itiraz ve şüphe onları rahatsız etmeye başlar. Bu huzursuzluğun neden doğduğunu kestirmek güç olabilir, ama o içimizde büyüdükçe büyür, dışarıya taşmak ister ve en yüksek ifade vasıtasını da şiirde bulur.

İştiyak çocukta olsun, büyük insanda olsun, şiirin başlangıç noktasını teşkil eder. Bu iştiyak aşkı veya Tanrıyı bulmak isteği olabilir yağut da herşeyin rüzgar gibi geçip gittiği ve kar toprakta nasıl kaybolursa öylece kayboluverdiği bir dünyada ölmezliğe olan bir hasret şeklinde kendini gösterir.

Whitman ‘ Durmadan sallanan beşiğin dışında ‘ adlı şiirinde * meçhul ihtiyaç * tabirini kullanmıştı.

İşte bu * meçhul ihtiyaç * olmasaydı şiirde mevcut olmazdı. ( Robert Lynd )

Kaynak : Şiir Sanatı * Yaşar Nabi * mayıs 1958

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Leave a Reply

error: Content is protected !!