ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

Şiir Ruhun Çıktısıdır

Sosyal Medyada Paylaş:

Öteden beri söylene gelen bir deyim, belki de bir atasözü vardır; ‘müzik ruhun gıdasıdır’.Bu gıda yüksek ihtimalle, genelde klasik müziktir.Klasik müzik inceliğe ve müzikteki harmoniye önem verdiğinden insan doğasındaki inceliklere hitap eder.

 

    Peki ruh sürekli gıda alırsa, ortaya ruha dair bir ürün çıkmaz mı? Bu çıktıda çoğu zaman edebiyatla, imgesel anlatımla kendini dışa vurur.Klasik olarak ve de doğru olarak bu çıktı şiirdir.Nasıl ki ilk dolaylı anlatım biçimi şiirse, ruhun çıktısıda şiirdir.Şiir edebiyattaki imgesel ve incelikli anlatımdır.Bu yüzden müzikle beslenen bir ruhun dışkı olarak şiiri dışa atar.Şiir incelikli bir anlatımdır, dolaylıdır, zordur.Şiirde basitlik sığlık, herkesin yazabildiği şiirdedir.Ama asıl mevzu en iyi şiiri yazmak, şiiri öteye taşıyabilmek, şiir yazanların arasından sıyrılıp onların bir temsilcisi olarak en iyi şair olabilmektir. Bunu az kişi yapabilir.

 

   Gerek anlamda bütünlük, gerekse imgesel ve düşünsel zenginlik, şiiri şiir yapan, şiire sıra dışılık katan faktörlerdir. Orhan Veli ile başlatabileceğimiz, ilk dönem cumhuriyet şiiri, Nazımla devam eder, ikinci yenide Edip Cansever, Cemal Süreya, ve doksanlı yılların sonuna kadar süren Can Yücel şiiri türk şiirinde farklılaşan, sıra dışılığa ulaşan önemli örneklerdir.Özellike İkinci yeni şiirinde özgünlüğü korunan ancak sıra dışılığa ulaşamayan çok şair vardır.

 

   Türk şiirinin özellikle 90’dan sonra bir anlam darlığına düştüğü doğrudur.Ancak bu darlığın hala sürdüğü fikri geçersizdir. Türk şiirinde bu dönemdeki darlığa imgesel zenginlikle karşı koyan, şiirimize modern yapılar ve deyişler katan önemli bir şair öne çıkmaktadır. O da Küçük İskender’dir. Zenginlik ve sıra dışılık, farklılık 2000’li yıllarda doruk noktasına Küçük İskender şiiri ile çıkmıştır.

 

    İmgesel anlatımın günlük bir iş haline gelmesi, tüketim kültürünün şiiri de kemirmeye başlaması bir sıkıntıdır ama önemli olan bu sıkıntıyı aşmada türk şiirine destek olan onu sırtlayan şairlerin varlığını gözden kaçırmamaktır. Aksi halde, şiire ihanet ve şiire hakaret vurgusu ön planda olacaktır. Bizde ki angaje aydın olgusu sık sık bu durumlara yol açmakta, sırf marjinallik olsun diye şairlere hakkı verilmemektedir.

 

    Şiir ruhun çıktısıysa, bu çıktı sadece yazmakla gerçekleşmez, Bu çıktıyı okumak, yaşamak hatta bir kavrayış biçimi haline getirmek şiiri daha da yüceltmektedir. Şiir ile müzik arasında da önemli bir bağ vardır. Müzik kulağı güçlü olanların şiirde uyumu ve ahengi yakalama becerisi daha yüksektir.Bu, yazının içine açılabilecek önemli bir parantezidir.

 

    Nazım, Sebastian Bach’ın klasik müziğini dinledikten sonra, kendi penceresine yeni fırça darbeleri vurarak tamamlamıştır şiir tualini, birazcık müzik çok şiire ilham olabilmektedir.Kulaktaki pasın ve pisliğin yaratıcısı olan post modern popülist müziğin bu pisliği içi dolu bir müzik kulağıyla, ve kulaktan bu pisliklerin atılımıyla temizlenecek, bu temizlikse şiir dünyasını berraklaştıracaktır. Bu genel geçer bir doğru değildir elbette.Ama eldeki örnekler genel geçer olmasa bile bu duyunun doğru olduğunu kuvvetlendirmektedir.Herkes şiir yazabilir ama herkes iyi şiir yazamaz, kişinin herkeslikten uzaklaşması gerekmektedir.

 

    Bu bağlamda yeni dönemde, şiirsel vurguları büyük bir muziki ahenkle ortaya koyan küçük İskender, çağımızın şiir büstüdür. Ama ısrarla eski şiirin melankolisini savunan değişime kapalı anlayış, aramızdan bir daha bir Edip Cansever çıkmayacağını anladığında iş işten geçmiş olacaktır.Sadece yazmak değil, üretmek değil, iyi üretmek, üretileni hayatla birleştirip yaşamak, yaşanabilir kılmak, şiirdeki kalıcılığıda ortaya koyacaktır, bu da küçük İskender’den yapabileceğimiz önemli çıkarsamalardandır.

 

    Yaratılan iyiyi görmezden gelenler, marjinalleşip toplumu redde gidenler bu yoldan dönmedikçe, edebiyat dünyamız bu tekelci anlayışın elinde kıvrandıkça, yeni olanı bulma ihtimalimiz, en azından görme ihtimalimiz azalacaktır.

Berkay Ökten –  Yazının alıntı yapıldığı Link

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Leave a Reply

error: Content is protected !!