ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

Sizce Şiir Nedir Ne değildir ?

Sosyal Medyada Paylaş:

Her birimiz edebiyatın bir dalı olan şiirlerden belli miktarlarda haz duyarız. Sıklıkla okuduğumuz şiirin biçimsel ve anlamsal özellikleri sizce nasıl olmalıdır?

Çoğu insan ömründe bir defa olsun şiir yazmıştır. En azından yazmaya kalkmıştır. Bunu yaparken nelere dikkat ettiniz, edersiniz?

Günümüzde aruz ölçüsü ile şiir yazmaya çalışmak acemi şairler için imkansız olsa gerek. Peki hece ölçüsü? Postmodern bir anlayışla, biçimsel olarak ölçüsüz, kafiyesiz şiirler ne derece şiirdir? Şiirde aranacak olan en önemli şey anlam mıdır? Neden?

Kendisini şairlikten uzak ama şiire yakın gören ve şiire ve şaire karşı merak duyan birisi olarak diyelim ki:

Bize göre şiirde bir ölçü olmalı… Zira edepsiz olan gayesine varsa da varamaz… Onca ölçüsüzlük içinde hiç değilse şiirin bir ölçü, bir nizam ve asıl dava şekil olmasa da şeklen bir intizam içinde olması gerektiğini düşünmekteyiz… Anlamsal olarak da bir anlam taşıması en azından adına şiir denmesi açısından bir şiir için yeterli olabilir… Şiir ve anlam bahsinde ilave edelim ki: Anlamdaki derinlik arttıkça şiirin de derinliği artar… Mânâ oturmaya başladıkça ve hakîkati bulmaya çalıştıkça şiir de “şiir”in ruhu noktasında mesafe kat eder… Ve nihayet anlam yerine oturduğunda şiir doğar: Has şiir…

Şiir yazabilmeye çalışırken şiire benzemesi yönünde gayret ederim… Yazdıklarımıza şiir denemeleri diyoruz… Ümid edilir ki zamanla deneme faslı geçer… Ve şiir yazabiliriz… Şiire benzetilmeye çalışılan şiir denemeleri için ölçü ile beraber olabildiğince (özellikle son zamanlarda) derine inme tasasını çektiğimiz söylenebilir… Anlatmak ya da anlamak istediğimiz meseleyi büsbütün anlaşılabilir bir hale getirecek birtakım bariz kelimelerle, mısralarla ortaya koymaktatan da malum meseleyi tamamen örtecek ve hiç bir şekilde okuyucu tarafından anlaşılabilmesine imkan tanımayacak bir üsluptan da kaçınmaktayız… Şiir denemesini; okuyan için bir çabaya, düşünceye sevk edecek noktalarla süsleyerek, onun, okuyucunun; anlatmak istediğimiz ve inandığımız gerçeğe ulaşması için gerekli olan ve gösterilmesi icab eden çabaya vesile olmak derdini çekeriz…

Şiir için olmazsa olmaz olan şey elbet mânâdır… Mânâsız hiç bir şeyin olmadığı akıl üstü bir sistemde şiirin, Allah Rasulü aleyhisselam’ın işaret buyurup, sır bahşettiği “Şiir, hikmettir…” hakîkatince bir hikmete, bir sırra, bir mânâya bürünmesi icab eder… Bu yüzden, ölçüsüz yazılan ve adına serbest şiir denilen şiirlere karşı olan önyargımızın da yıkıldığını belirtelim… Serbest yahut hece; ne olursa olsun her şiir hakîkatten haber verdiği ve Hakk’a yol gösterdiği derecede şiirdir…

Ve hikmetten habersiz her ne varsa adına şiir denen, işte onlar da şiir hatta miir bile değildir…

Yazının alıntı yapıldığı Link

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!