ŞİİR OKULU

Sone Nazım Şekillerinin Kısaca Özellikleri

Sosyal Medyada Paylaş:

İlk iki bendi dörtlük, son iki bendi üçlük on dört mısradan oluşan nazım şekli önce İtalyan edebiyatında kullanılmış, sonra Fransız edebiyatına, oradan da diğer Avrupa edebiyatlarına geçmiştir.

Edebiyatımızda ilk Cenab Şahabeddin’in sone şeklinde şiir yazdığını görüyoruz. Servet-i Fünûn şairlerinin hemen hepsi bu nazım şeklini benimser.

Sone kafiye sistemi üçe ayrılır:

1. İtalyan tipi:

Kafiye şeması abba, abba, ccd, ede

 1. 2. Fransız tipi: 

 2. Kafiye şeması abba, abba, ccd, eed (İtalyan ve Fransız tipi sone arasındaki tek fark son üçlüğün düzenindedir.)
  3. İngiliz tipi:
  Mısra sayısı değişmemekle beraber ilk on iki mısra tek bir bend, son iki mısra da ayrı bir bend halinde yazılırlar.

Özellikleri:

 1. Genel olarak kısa şiir, türkü demektir.

  2. 14 mısradan oluşan ve daha çok lirik konuların işlendiği bir nazım şeklidir.

  3.İlk iki bent dörder, son iki bent üçer mısradır.

  4. Kafiye örgüsü şöyledir. abba abba ccd ede

  5. Türk şairleri sonenin kafiye örgüsünde serbest hareket etmişlerdir.

  6. Edebiyatımıza Servet-i Fünun döneminde Fransız Edebiyatı etkisiyle geçmiştir.

  7. Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin bu türün örneklerini çok vermişlerdir.

aLıNtIDıR

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Leave a Reply

error: Content is protected !!