ŞİİR OKULU

Sone Nedir ?

Sosyal Medyada Paylaş:

SONE :

Başta iki dörtlü ve sonra

İki üçlüden ibaret

Ondört dizeli bir Batı koşuk şekli

SONE : Klasik Avrupa yazınında bir koşuk biçimi.

Bize de geçen sonelerin uyak düzeni şöyledir:

Dörder dizelik iki, üçer dizelik iki olmak üzere

Dört bağlamlı 14 dizelidir.

Uyak düzeni:

abba abba ccd ede ya da abba abba ccd eed

İki dörtlü ve iki üçlüden oluşan,

on dört dizeli bir batı şiir türü:

Avrupa mecmualarındaki tablolardan mülhem soneler, bazılarında bir tek kadın aşkı, meşru bir sevdanın mutedil coşkunlukları, bazılarında evlat muhabbeti, gayr-endişlik meyli, aile sahneleri, içtimai ve siyasi vakıaların makesi var.”

-Ruşen Eşref Ünaydın, Hatıralar C. IV, 55. §

Tevekkeli değil, bir zamanlar sone, ditiranb ve benzeri şiir kalıpları bereketlenmişti!…

-Ahmet Rasim, Eşkâl-i Zaman, 182.

Edebiyatın da, bütün sanatlarında yüzyıldan yüzyıla geçen, sonra değişen, büsbütün ortadan kalkan bir takım kalıpları vardır: gazel gibi, sone gibi, on yedinci yüzyıl Fransız trajedisi gibi.”

– Nurullah Ataç, Diyelim Söz Arasında Deneme, 70.

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Leave a Reply

error: Content is protected !!