ŞİİR OKULU

Sone’nin Kuralları

Sosyal Medyada Paylaş:

Sone

İlk iki mısrası dörtlük, son iki mısrası üçlük 14 mısradan oluşan nazım şeklidir.

Önce İtalyan edebiyatında kullanılmış, sonra Fransız edebiyatına, oradan da diğer Avrupa edebiyatlarına geçmiştir.

Edebiyatımızda ilk Cenab Şahabeddin’in sone şeklinde şiir yazdığını görüyoruz.

Servet-i Fünûn şairlerinin hemen hepsi bu nazım şeklini benimser.

 

Sone kafiye sistemi üçe ayrılır:

 

1. İtalyan tipi:

Kafiye şeması abab, abba, ccd, ede

Düz Kafiye:

Bir beyitte ya da bir dörtlükte bütün mısraların birbirleriyle kafiyeli olduğu düzendir.

 

Örnek:

 

Ruha huzur katan çiçektir yasemin             A

Saflığa temizliğe boyanmış inançlı yemin    A

Gönül açmışsa aşka kendini                       B

Sevginin son durağındadır cennetin zemini  B

 

Çapraz Kafiye:

Bir dörtlükte 1. ile 3. ve 2. ile 4. mısraların birbirleriyle kafiyelenmesine denir.

 

Örnek:

Kara gözlüm, efkarlanma gül gay A

İbibikler öter ötmez ordayım           B

Mektubunda diyorsun ki Gel gay   A

Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım B

 

Sarma Kafiye:

Bir dörtlükte 1. ile 4. ve 2. ile 3. mısraların kafiyeli olmasına denir.

 

Örnek:

 

Bütün şehir huzurlu bir nur içinde          A

Kış mehtabı daha parlak, daha lekesiz   B

Ne buluttan bir eser var, ne bir küçük iz B

Gülümsüyor gibi sema mutluluk içinde    A

2. Fransız tipi:

Kafiye şeması abba, abba, ccd, eed

(İtalyan ve Fransız tipi sone arasındaki tek fark son üçlüğün düzenindedir.)

3. İngiliz tipi:

Mısra sayısı değişmemekle beraber ilk on iki mısra tek bir bend, son iki mısra da ayrı bir bend halinde yazılırlar.

  

Sonenin Özellikleri:

A.

Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin bu türün örneklerini çok vermişlerdir.

B.

Türk şairleri sonenin kafiye örgüsünde serbest hareket etmişlerdir.

C.

14 mısradan oluşan ve daha çok lirik konuların işlendiği bir nazım şeklidir.

D.

İlk iki bent dörder, son iki bent üçer mısradır.

E.

Kafiye örgüsü şöyledir. abba abba ccd ede

F.

Edebiyatımıza Servet-i Fünun döneminde Fransız Edebiyatı etkisiyle geçmiştir.

G.

Genel olarak kısa şiir, türkü demektir.

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!