• ÜNLÜ ŞAİRLER

    Friedrich Schiller

    Yıl 10 kasım 1759 Doğdu alman şair Friedrich Schiller Macbach’ta Haydutlar adlı eseriydi Onu ünlü yazar yapan Parasız olan babası memurdu Kıt kanaat geçinen Yine de tıp’a kadar okuttu Schiller’i Parasız okullarda Hayatı hep sersericeydi İçinden çıkılmaz dertleriyleydi Körner adlı bir hayranının evinde Doğdu Don Carlos adlı eseri Usta oyuncuların yeteneğiyle Büyüdü tiyatro eserleri Çok beğenildi seyircileri ardından sürükledi Shakespare gibiydi Schiller Eserleri birbirine yaklaşan Eserleri ile özgürlüğü savunan Messime’nin Nişanlısı’nda Kader motifidir anlatımı Orleans Bakiresi’nde Tarihi efsane serbestliğe sarılmıştı Schiller, ahlak düşüncesindedir Tiyatro ona göre Erdem’i, insan özgürlüğünü Onuru, saygıyı işlemelidir Belki de en güçlü eseridir Wallenstein’ın Ölümü Onun ustalığının düğümü Almanya’da şiirleri okunup ezberlenmiştir Bütün okullarda Onun şiirlerinde işledikleri Destansı,…

  • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

    Kur’ân’ın Üstünlüğü ve Yüceliği

    Altıncı asır Arabistan’ında yaşayan Araplar çoğunlukla okuma yazma bilmiyorlardı. Bu yüzden millî üstünlüklerini, tarihî olaylarını ve güzel ahlâka yardımcı olacak sözleri bir yere kaydetmek ve yazmak yerine, şiir ve belâğat yoluyla ezberleyerek muhafaza ediyorlardı. Güzel bir söz, etkili bir şiir, edebi bir ifade nesilden nesle aktarılarak devam ediyordu. İşte bu fıtrî ihtiyaçtan dolayıdır ki, Arabistan’da en çok tutulan ve yaygın olan, halk tarafından benimsenen şey fesâhat ve belâğattı. Bugünkü tabirle edebiyattı; güzel ve etkili söz söylemekti. Bu alanda da şairler başı çekiyordu. Öyle ki, devrin şöhret bulmuş şairleri, kabilelerin önde gelen birer kahramanıydı. Şairlerin seçtikleri kelimeler öyle bir hal almıştı ki, düşmanın göğsüne saplanan birer oktan farksızdı. Kudretli bir şairin…

error: Content is protected !!