• ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

    Wordsworth ile Şiir Terapisi

    “Şiir okumanın iyileştirici etkisi var mıdır? Şiir, bizi zihinsel acılarımızdan kurtarabilir, ruhu besler ya da bilgelik sağlar mı?” sorularıyla başlıyoruz yazar Stephen Akey’in Şifalı Wordsworth isimli makalesine. Akey, cevabını da peşinen giriş cümlesinde veriyor: “Evet, şiir bunların hepsini yapabilir.”  Akey’in Open Letters Monthly sitesinde yayımlanan makalesinde üzerinde durduğu asıl konu okuyucunun şiirle ilgili deneyiminin nasıl olduğu. Akademik ve teknik terimlere sapmadan, sıradan bir okuyucunun şiirde aradığı güzellik ve gerçeklik kavramları. Bu kavramları irdelemek için Akey, Romantik dönemin en önemli iki şairinden biri olan Wordsworth’ü seçmiş.  İlk olarak Akey, Wordsworth’ün esprisiz ve sert tavrını yıkacak sıfatları sıralamakla işe koyuluyor. “İsyankar, devrimci, psikolojik temsilde ve şiirsel yazımda bir yenilikçi” Aynı zamanda yazar,…

error: Content is protected !!