• ŞİİR OKULU

    Sone Nedir ?

    SONE : Başta iki dörtlü ve sonra İki üçlüden ibaret Ondört dizeli bir Batı koşuk şekli SONE : Klasik Avrupa yazınında bir koşuk biçimi. Bize de geçen sonelerin uyak düzeni şöyledir: Dörder dizelik iki, üçer dizelik iki olmak üzere Dört bağlamlı 14 dizelidir. Uyak düzeni: abba abba ccd ede ya da abba abba ccd eed İki dörtlü ve iki üçlüden oluşan, on dört dizeli bir batı şiir türü: “Avrupa mecmualarındaki tablolardan mülhem soneler, bazılarında bir tek kadın aşkı, meşru bir sevdanın mutedil coşkunlukları, bazılarında evlat muhabbeti, gayr-endişlik meyli, aile sahneleri, içtimai ve siyasi vakıaların makesi var.” -Ruşen Eşref Ünaydın, Hatıralar C. IV, 55. § “Tevekkeli değil, bir zamanlar sone, ditiranb…

error: Content is protected !!