• ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

    KASİDENİN BÖLÜMLERİ, ÖZELLİKLERİ VE KASİDE ÖRNEKLERİ

    Kaside “niyet etmek, yaklaşmak” anlamlarında “kasada”kökünden gelen Arapça bir kelimedir. Divan edebiyatı nazım şekillerinden olup daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla ve genellikle karşılığında yardım istemek için yazılan şiirlere denir. Kaside yazan şairekaside-gû (kaside söyleyen), kaside-serâ ya da kaside-perdâz(kaside yazan) denilir. Arap edebiyatında doğmuş ve İran’da bazı değişiklik­lere uğrayarak gelişmiş, oradan da Türk edebiyatına girmiştir. ARAP EDEBİYATINDA KASİDE Yukarıda da söylendiği gibi kaside Arap edebiyatında doğmuştur. İslamiyet’ten önce en parlak devrini yaşayan kaside uzun süre tek nazım şekli olarak kullanılmıştır, Cahiliye devrinde bütün Arap yarımadasının şairleri yılda birkaç ke­re Ukaz denilen yerde kurulan panayıra kasidelerini getirirler ve şiir yarışmasına girerlerdi. Burada en çok beğenilen kasideler altınla yazılıp Mekke…

error: Content is protected !!