• ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

    Şiir Ruhun Çıktısıdır

    Öteden beri söylene gelen bir deyim, belki de bir atasözü vardır; ‘müzik ruhun gıdasıdır’.Bu gıda yüksek ihtimalle, genelde klasik müziktir.Klasik müzik inceliğe ve müzikteki harmoniye önem verdiğinden insan doğasındaki inceliklere hitap eder.       Peki ruh sürekli gıda alırsa, ortaya ruha dair bir ürün çıkmaz mı? Bu çıktıda çoğu zaman edebiyatla, imgesel anlatımla kendini dışa vurur.Klasik olarak ve de doğru olarak bu çıktı şiirdir.Nasıl ki ilk dolaylı anlatım biçimi şiirse, ruhun çıktısıda şiirdir.Şiir edebiyattaki imgesel ve incelikli anlatımdır.Bu yüzden müzikle beslenen bir ruhun dışkı olarak şiiri dışa atar.Şiir incelikli bir anlatımdır, dolaylıdır, zordur.Şiirde basitlik sığlık, herkesin yazabildiği şiirdedir.Ama asıl mevzu en iyi şiiri yazmak, şiiri öteye taşıyabilmek, şiir yazanların arasından…

error: Content is protected !!