• ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  ŞİİRİN YAZIM KURALLARI DÜZ YAZIDAN FARKLIDIR!

  Dilbilgisi, imla ve yazım kuralları, noktalama işaretleri gibi, düz yazının didaktik çerçevesini çizen yazın öğelerinin şiire dayatılmasının, şiirsi aşkınlığın bunlarla sınırlandırılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence, her şiire ve her şaire özel, didaktik düz yazıdan ayrışan “şiir yazım kuralları”, hatta “noktalama işaretlerinin şiirsi kullanımları” vardır! Olmalıdır! Birçok şair bu görüşe karşı çıkabilir; kimisi öyle der, kimisi böyle… Ancak hemen herkesin ortak görüşü, her şaire ‘özel’ bir takım ‘şiir yazım kuralları’ olduğudur.   Şiir, didaktik düz yazı gibi düşünceleri ifade etmekten çok, akıp giden bir duygu selinde yazılır. Kuramsal, kavramsal olmadığından, şiir düşünceyle, düşünme eylemiyle, konsantrasyonla filan yazılmaz! “Söz” gelir, kendi seçeceği sözcükleri

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Sanatın Hizmetkarlığını Kabullenemem / Peri Tozu

  Satirik ve didaktik şiirleri sevmiyorum.Sevmemenin ötesinde rahatsız ediyor beni.Belki arada yazılabilir bir coşku anında.O kadar…Bunun bir tür olarak benimsenmesini anlayamıyorum. Şiirin edalı olması gerekir.Şiirin zarif ve samimi olması gerekir.Yükünü omzumuzdan atmak istediğimiz hayatın içine dolunay gibi doğması gerekir.Şiir bir sanattır.Sanatın hizmetkarlığını kabullenemem.Sanat bağları olmadığı zaman anlamını bulur.Sorunlarımıza edebiyatın başka bir türüyle çözüm arayabilir ya da başka türleri kullanabiliriz.Ama estetik bir şeylerin içine eksiklikleri,yanlışları,eziyeti,kavgayı,arsızlığı karıştırmaya çalışırsak onu kaybederiz. Rastlıyorum;acınan,merhamet edilen,haksızlıkların altında ezilen bir çok kurban sergileniyor ve çoğu bunu alkışlıyor.İnsanlarda bir sadistlik,yetmezmiş gibi mazoşistlik hakim.Güzel bir şeyi güzel

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Şiir Türleri

  Lirik şiir   Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.   Epik şiir   Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Daha çok, uzun olarak söylenir. Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik özellik gösterir. Tarihimizde birçok şanlı zaferler yaşadığımızdan, epik şiir yönüyle bir hayli zengin bir edebiyatımız vardır.   Didaktik şiir   Didaktik Şiir…

 • ŞİİR OKULU

  Şiir Nedir, Şair Kimdir ?

  Şiir Nedir, Şair Kimdir ? Şiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür. Şiiri tanımlamak için binlerce ifade kullanılmışsa da doğru ve değişmeyecek bir tanıma ulaşmak olanaksız gibi görünmektedir. Ancak, kendine ait bir dil ya da söylem kullanması, müzik ve sesle yakın ilişki içinde bulunması ve estetik bir etkileme gücünün olması herkes tarafından kabul edilebilecek özelliklerdir. Şiirin ortaya çıkışı, insanın sesini bulması ve özellikle konuşarak iletişim kurmasını sağlayan bir dil geliştirmesi ile yaşıttır. İnsan günlük konuşma dilinin yanı sıra özellikle değiştirebileceği ya da yansıtabileceğini düşündüğü doğayı etkilemek için bir büyü dili oluşturmuştu. Bu dilin ritmik özellikleri şiir dilinin öncülü olarak algılanabilir. Platon da şiiri tanımlarken “büyülü söz” ifadesini…

error: Content is protected !!