• ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

    ŞAİRLERİN ANLAM SARMALI

    Yavuz Sultan Selim’in olduğu rivayet edilen o ünlü şiiri hatırlarsınız. Hani her dizeyi soldan sağa okuduğumuz gibi yukarıdan aşağıya da okuyabildiğimiz sanat örgüsü. Şöyleydi:  Sanma şahım/ herkesi sen/ sadıkane/ yar olur   Herkesi sen/ dost mu sandın/ belki ol/ ağyar olur   Sadıkane/ belki ol/ âlemde bir/ serdar olur   Yar olur/ ağyar olur/ serdar olur/ dildar olur  Divan şairlerinin murabba, saz şairlerinin ayaklı semai, bilimsel çevrelerin de vezn-i âhar dedikleri bir şiir türüdür bu. Hem şekil, hem de mana bakımından söylenmesi çok zordur. İşçilik ve sanat ister. Halk şairleri bile bu tarz şiirde aruz veznini kullanırlar. Okuyanı hayran bırakacak kelime ve mana istifleriyle örülen bu şiirin şekil yapısı teknik…

error: Content is protected !!