• ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Edebiyat ve Aşk

  Edebiyat ve Aşk Hiç bir şeyden önce.. ! Aşk ,edebiyat için bir şey mi? Yoksa Edebiyat aşk için çok şey mi? Önce kim kimi sevdi? İtiraflar hangi cümlelerden hangisinden çıktı ? Vahşetin çağrısını üslenen aşk, soyduğu bedenleri, edebiyatın o itaat tanımayan cümleleriyle giydiriyor…Meydan onu izleyenlerle dolu. Ne giysinin rengini gören var, ne de kumaşın modelini Oysa giydirdiği bütün giysiler, kumaşsız ve dikişsiz değil mi? Edebiyat Ve Aşk ! Söz kalabalığına düşmeden, söz aralarına düşürmeden duyguları,haşv-i müfsid bir kelime, söz, cümle aradım, lakin o denli uzak düştü ki aşktan, bir diyar içine sığdıramadım… Gayem aşk için bir tanıma varmadan bende ki yar’dan doğan sözler, cümleler…Alemin yaradılış kökünü oluşturur aşk, şiiri var ederken,…

 • ÜNLÜ ŞAİRLERDEN ÖZLÜ SÖZLER

  Derek Patmore Atatürk İçin Diyor ki

  Yeni Türk edebiyatı; bunalım devresini geçirerek ilk verimli yapıtlarını ortaya koyarak gelişmekte olduğunu gösterdi artık. Bunun için büyük modern yapıtları hep birlikte şimdi umutla bekliyoruz, diyor Wifrid Brands. Türkiye de bugün tamamen yeni ve modern bir şiir mevcuttur.  Atatürk tarafından başarılan Kemalist inkilabının sonucunda yapılan yenilikler, Türkiye’yi Batının en seçme şiir ve edebiyat örnekleri ile karşılaştırmıştır. DEREK PATMORE

 • ÜNLÜ ŞAİRLERDEN ÖZLÜ SÖZLER

  Orhan Kemal Diyor ki Yeni Şiirin Zevkine Nasıl Varılır

  Orhan Kemal Diyor ki Yeni Şiirin Zevkine Nasıl Varılır Yeni şiirin zevkine diline bilhassa, bilhassa tabiiliğinin tadına varmak için, eskimiş, pörsümüş, kokmuş, gayri samimi ‘ kaidecilik’ ten sıyrılmak lazım. ‘Edebiyat-ı Osmaniyye’ lerin, ‘Talim-i Edebiyat’ ların daha sonra hemen hemen aynı yolu takip edip, ettirmek isteyen edebiyat kültürünün tesirinden kutulamıyanlar yeni sanatı anlayamamakta mazurdurlar. ORHAN KEMAL

 • ÜNLÜ ŞAİRLERDEN ÖZLÜ SÖZLER

  Ahmet Hamdi Tanpınar İçin Edebiyatta Şekil İhmali

  Ahmet Hamdi Tanpınar İçin Edebiyatta Şekil İhmali Hiçbir edebiyatta bizimki kadar şekil ihmal edilmedi ve gençler bizde olduğu kadar günlük yeninin emrine girmedi. Dilin yerinden oynaması ve bu geleneksizlik en belli başlı meselemiz olsa gerektir.  Vezin ve kafiyenin muayyen şekillerin ihmali yüzünden mukavemetsiz eserler doğuyor. Burada valery’nin bir cümlesini hatırlamak yerinde olur : Her hayvan ölür fakat bu ölenler içinde iskeletsiz hayvanlar hem daha az yaşarlar, hem de çok çabuk kaybolurlar gibi birşey. Valery bu sözü, vezinli ve kafiyeli şeklin şiir için bir çeşit iskelet olduğunu belirtmek kasdiyle söyler. AHMET HAMDİ TANPINAR

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Annelerin Edebiyatçılar Üzerinde Etkileri

   İnsan yaşamında ailenin, özellikle de annenin etkisi tartışılmazdır. Bu gerçeği Türk edebiyatının içinde de görürüz. Türk edebiyatında bazı şair ve yazarlar, annelerinden ısrarla söz etmişlerdir. Onların kişiliklerinin oluşmasında annelerinin etkisinin ne kadar büyük olduğunu bu edebiyatçılar, eserlerinde, konuşmalarında ve anılarında da açıkça ortaya koymuşlardır. Ancak bazı şair ve yazarlar eserlerinde dolaylı yoldan anneye yer vermişlerdir. İster doğrudan ister dolaylı yoldan olsun anneler, gerçektir; bir sanat eseri güzelliğindedir ve elbette edebiyatın konusu olur.  Konumuzun Cumhuriyet dönemi ile sınırlı olmasına karşın genel olarak anne etkisini göstermesi ve Tanzimat ile Servet-i Fünûn Dönemlerinde başarılı bir kadın şairin varlığı bakımından Nigâr Hanım, önemli bir şahsiyettir. “Sekiz dilde okur- yazar, konuşur” bir baba ile şiir…

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Çocuklara Şiir Ezberletip Okutmanın Yararları

  Çocuklara şiir ezberletip okutmanın birçok yararı vardır. Bunları Enver Naci Gökçen şöyle sıralamaktadır: 1. Anadili sevgisi ve eğitimi: Çocuklar, yazınsal niteliği olan şiirleri ezberleyerek anadillerinin kullanılış özelliklerini tammaya başlarlar. Dilin anlatım gücü, değişik kullanım biçimleriyle düzeye uygun şiir örnekleriyle, çocukların anlam dünyasına sunulur. Şiir, dilin bilinçle ve özenle kullanması gerektiğine ilişkin ipuçları sunar; dilin güzel ve etkili kullanımı için doğal bir öğrenme ortamı yaratır. 2. Sanat eğitimi: ve resmin anlatım olanaklarıyla kurgulanmış kitaplara ilgi duymaya ve onların iletilerini anlamaya yönelir. Bu ilgi ve yönelim, duyuların eğitilmesi, yazın kültürü edinilmesi için gerekli olan süreçleri işletir. Yazın (edebiyat) eğitimi her şeyden önce bir duygu ve düşünce eğitimidir. Duyuları eğitir, düşünceyi besler ve…

 • YAŞAMAK MI - YAZMAK MI

  Edebiyat Defteri.com ve Uğur Böcekleri

  Edebiyat defteri.com benim üye olduğum ve sıklıkla kullandığım edebiyat sitelerinden biri ve mümkün olduğunca paylaşımlarda bulunuyorum. Bu paylaşımlarımı beğenen de oluyor beğenmeyen de 🙂 Beğenmeyeni az okunmasından anlıyorum. Edebiyat defteri ve diğer sağlam temelli sitelerde şunu izledim, ardında kültürlü, taraf tutmayan kişiler topluluğu var. Günün şiir ve yazıları ve de uğur böcekleri kaliteli yazılara layık görülüyor. Çok değişik bakış açıları ile değerlendiriliyor kanaatimce bazen serbest şiir derecelendiriliyorsa bazen konu ağırlıklı olanlar bazen kafiyeli olanlar dereceye giriyor. Siz şöyle yazın biz ona göre bu dereceyi verebiliyoruz kanaatini düşündürtmüyorlar. Bazen kısacık yazdığım bir şiirin Uğur böceği aldığına şahit oldum. Hiç günün şiirini yazamadım ama adım gibi Uğur böceklerimi az da olsa topladım. Hoşuma…

 • YAŞAMAK MI - YAZMAK MI

  Şiir Ferahlamaktır

  Bir çay veya kahvenin yanına alınacak en güzel şey bir dost sesidir. Sohbet etmek içinizi dolduran her düşünceden sıyrılabilmenin dertleşme halidir. Her yudum ile konuşmanıza bir başlık eklersiniz karşınızdaki virgül siz ünlem koyarsınız olana olacaklara konuşulacaklara ama ya konuşamadıklarımız içimizde kalması gerekenler, sırlarımız. Aslında sırdaş bulmak çok zordur. Konuşalacaklar bir o kadar sınırsız, konuşulamayacaklar bir o kadar sınırlıdır. Söyleyemediğiniz düşüncelerimizi yazıya dökeriz genellikle ve dökmeler yerini bulamasa da rahatlatır bizi. Şiir bu iç döküşün en kolay olanıdır. Kolay dedimse yanlış algılanmasın insan içinde olanı hele ki patlama raddesindeyse

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  PUBLIUS VERGILIUS ( M. Ö. 70 – 19 )

  Vergilius’un zamanında edebiyat en çok el üstünde tutulan şeydir, herkes mısra düzmektedir. Şiirin bir kaçış yolu olduğu karışık zamanlarda sık sık görüldüğü gibi, Vergilius ve dostları da çoban şiirlerinin kılık değişimi altında mutlulukla kendilerini bulurlar. Bunun için Vergilius’un çobanları bazı bakımlardan hayal yaratıklarıdır. Çiftçilik şiirlerinde öğretici bir şiirin görünüşleri bulunur.; ama o zamanlar bu çeşit şiir küçümsenmezdi. Zaten şiirin amacı ekim tekniklerini yükseltip yasalandırmak değildir; toprakla başbaşa yaşıyan insana, büyük ya da küçük toprak sahiplerine, yoklukları yaşamaya imkan bırakmayan erdemlere, eğilimlere şereflerini geri

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  NURULLAH ATAÇ IN DİVAN ŞİİRİ SÖYLEŞİLERİNDEN

  Ne zaman eski şiirlerimizden açılsa, şu sözü bir söyleyen olur : * Yazık ! bütün bu güzellikler unutulup gidecek.* Biraz olsun arapça, farsça görmemiş, eski yazımızı okuyamıyan şimdiki gençler bunları nasıl anlasın ? Bu sözün doğru olduğunu sanmıyorum. Kendim denedim : eski yazımızı da aruz veznini de bilmiyen bugünkü gençlere eski şiirlerimizden okuyorum, biraz anlatıyorum, hoşlarına gidiyor. Geçenlerde on yedisinde bir kıza,  Galip dede’nin : Ey nihal-i işve bir nevres fidanımsın benim diye başlayan şarkısını okudum, çok sevdi, ezberledi. Kız erkek, o yaştaki gençlere böyle şiirleri söyleyin, siz gerçekten severseniz onlara da sevdirebilirsiniz. Önce

 • YAŞAMAK MI - YAZMAK MI

  Varsa Edebiyat Yoksa Duman

  Değerli edebiyat seven, sevme yolunda olan ve bu sevdaya gönül vermiş  naçizane bu sayfamı ziyarete gelmiş sizler için aşağıya Wikipedi sitesinden alıntı;  edebiyatta isimleri geçmiş ve unutulmuş,unutulmamış, bu da kim ki diyeceklerinizi sıralı olarak alıntı yaptım. Bundan ne gibi mesaj vermek istediğimi belirtmek istiyorum. Aşağıdaki nice isimler şiire azda olsa dokunmuş, az da olsa ondan bahsetmiş ve dahası çoğunun adını bile duymadığınız kişiler. Olsun ama isimleri var ve bunlar gerçek nitelikli kişiler lakin şu edebiyat sitelerinden de alıntı yapabilmek isterdim ki maalesef  rumuzların birbirine karıştığı bir ortam bunu engelledi. Üstün, harika, harikulade şiir ve edebi eserler birileri tarafından yazılmış……. o kadar !!!! Gün gelecek isimsizlerden biri olacaklar….ah ah ne felaket bu…

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Matematik ve Şiir

  MATEMATİK VE ŞİİR Galileo diyor ki “evreni anlamak istiyorsanız önce onun yazıldığı dili öğrenmelisiniz. Evren matematik dili ile yazılmıştır.” Evet, matematik bir dildir. Matematik dilinde formüller şiire benzer: eşsiz bir doğrulukla gerçekleri dile getirir ve oldukça kısa ifadelerle ciltler dolusu bilgiyi aktarırlar. Şiirde de aynı özellik vardır. Bildiğiniz gibi şiir, bir şeyi en güzel, en etkileyici , en gerçek ve en kısa şekilde ifade etme sanatıdır. Temel aracı dil olan edebiyatın da gerçek amacı güzellik duygusunu yakalamak değil midir? Güzelliği yakalama duygusu matematikte de vardır. Bir matematikçi olan ve sonraları felsefe ve edebiyatla uğraşıp edebiyat dalında Nobel ödülü alan Bertrand Russell diyor ki “matematik doğru açıdan bakıldığında, yalnızca gerçek değil,…

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA,  ŞİİR OKULU

  Sone Nedir ? ve Sonenin Özellikleri

  Sone, iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan 14 dizelik bir nazım şekilidir. Batı edebiyatında kullanılan bu tür Servet-i Fünuncular tarafından Türk edebiyatına sokulmuştur. Genellikle dörtlükleri çapraz kafiye ile yazılır. Sonede işlenen konuları sınırlandırmak doğru bir yaklaşım değildir. Sonede her türlü konu işlenebilir.Son dize duygu yönunden en baskın dizedir.Devrik cümleler kullanılır. Batı edebiyatındaki sonelerde aşk konusu işlenir. Fakat bizim sonelerde her türlü konu işlenir. Bir başka bakış açısında ise şu şekilde ifade edilir. İlk iki bendi dörtlük son iki bendi üçlük on dört mısradan oluşan nazım şekli. Önce İtalyan edebiyatında kullanılmış sonra Fransız edebiyatına oradan da diğer Avrupa edebiyatlarına geçmiştir. Edebiyatımızda ilk Cenab Şahabeddin’in sone şeklinde şiir yazdığını görüyoruz. Servet-i Fünûn…

 • ŞİİRDE BULUŞMAK

  Sevilebilme İhtimali

  Sevilebilme ihtimalini hiç yaşamadım diyen yok gibidir. Sevmenin karşılığını bulmaya çalışmak, sevilmek ve o « seni seviyorum » sözü ile muhatap olmak harika bir duygudur bilirsiniz. Gönül bilhassa yalnız olduğu zamanlarda sevilmeyi düşler, onun yanındayken duyamadığı sözler tek başına iken kendisini daha bir sarsar. yalnızlıklarımda elimden tuttular uzak fısıltıları içimi ürpertir sanki gökyüzünde bir buluttular nereye kayboldular şimdi kimbilir diyor Attila İlhan. Kaybolan nice sevdalar vardır ölümün bulutlara katıp götürdüğü, ızdırabın düşüncelerde sürtüştüğü.

 • ŞİİRDE BULUŞMAK

  Şiir Herşeye Benzetilebilir

  Şiire isim verebilmek,onu bir sıfata sokmak ne mümkün. Şiir yazmak için onun ihtisasını yapmak, onun detayına inmek ne mümkün. Posta gazetesinde yazan şairleri okumuşsunuzdur belki de hepsi kendine göre şiire farklı bakmış şiire kendilerine göre kafiye, serbestlik vermiştir. Şiirin bir tanımı hiç olmamıştır, olamayacaktır. Kime sorsanız şiiri farklı tarif edecektir. Oktay Akbal’ın yaşasın edebiyat kitabında : Ama ne diyeyim sana şiir üzerine ? Ne diyeyim bu bulutlari bu gökler üzerine ? Görmek görmek görmek onları, görmek onu, işte o kadar. Anlayacaksın bir ozanın şiir üzerine hiç birşey diyemeyeceğini.Eleştirmecilerle hocalara bırakalım bu işi. Ama ne sen bilirsin, ne ben ne de başka bir ozan şiirin ne olduğunu…

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA,  ŞİİR OKULU

  Sınavlarda Çıkan Şiir ve Edebiyat Soruları

  SINAVLARDA ÇIKAN ŞİİR VE EDEBİYAT SORULARI • Divan edebiyatında şairler hakkında bilgi veren eserlere tezkire, halk edebiyatında cönk adı verilir.   • Koşma, semai, varsağı, destan aşık edebiyatı ürünleridir. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılırlar. Koşma, işlediği konulara göre koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt dörde ayrılır.   • Kaygusuz Abdal ve Pir Sultan Abdal tasavvufu farklı yorumlayan kişilerdir.   • Karacaoğlan, Emrah, Aşık Veysel güzelleme; Dadaloğlu, Köroğlu koçaklama türünde eserler vermişlerdir.  

error: Content is protected !!