Görünüm – Robert Desnos

Görünüm – Robert Desnos

Eskiden de sevgiler düşlerdim ben şimdi de

Oysa aşk değil artık bir tutam gül ve leylak

Ağır kokularıyla ormanı kaplayarak

Yangınlar var dönüşsüz yolların bitiminde

*

Eskiden de sevgiler düşlerdim ben şimdi de

Oysa aşk değil artık kulede ateş yakan,

O yitik fırtına, bozguncu, ışık tutan

Kuytu ayrılıkların avlusuna, şimşekle


*

Taşların sıcaklığı vurur bileklerime

Bildik hiçbir sözlükte bulunmayan kelime

Denizlerde köpüktür, gökte buluttur dedim

(daha&helliip;)

HİLMİ YAVUZ

Hilmi Yavuz 14 Nisan 1936’da İstanbul’da doğdu.

Londra Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Ortam gazeteleri ve çeşitli dergilerde “Ali Hikmet” imzasıyla inceleme, eleştiri ve denemeler yazdı. Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İlk şiirleri Kabataş Erkek Lisesi’nde edebiyat öğretmeni Behçet Necatigil yönetiminde çıkan “Dönüm” dergisinde yayınlandı. Bu dönemde daha çok İkinci Yeni akımının etkisinde imgeci şiirler yazdı. Sonraki yıllarda gelenekçilikle çağdaş bir bakışı kaynaştıran, biçim ve özün dengelendiği bir düzey sergiledi. İslam mistisizmi, özellikle de tasavvuftan yararlanarak kendine özgü bir sözcük dağarcığı geliştirdi.

TAFLAN

ne zaman dinecek, ne zaman

bu taflan, bu taflan?

(daha&helliip;)

Şiirde Çeviri

Karşı dergisinin 25. sayısında “Şiir çevirmek ” adlı yazımda, Jacques Prévert’in Sabah Kahvaltısı adlı şiiri ile Hilmi yavuz, Tahsin Saraç ve Yakup Şahan’ınçevirilerini ele almış ve genel olarak şiir çevirisi konusunda bazı görüşlerime yer vermiştim. Gelin görün ki Yakup Şahan, bu yazıda söylenmiş olanların tümünü üzerine alarak saldırıya geçmişti, bir ilke olarak, söylediklerimin anlaşılmadığını gördüğüm eleştirilere yanıt vermediğim için, Yakup Şahan’ın yazımda taş üstüne taş bırakmadığı, tüm bilgisizliğimi haykırdığı, kişiliğime saldırdığı yazısını dayanıtsız bırakmıştım. Bu arada Abdullah Rıza Ergüven, kendi çevirisini görmediğimi belirten serzenişini aktarmıştı, ama salt bunun için yeni bir yazıya (daha&helliip;)