Mevlidi Şerif Sözleri

KUTLU DOĞUM HAFTASI TÜM İSLAM ALEMİNE MÜBAREK OLSUN.

Tevhid bahri

Seyyidi kainât Hazret-i Fahr-i Âlem

Muhammed Mustafâ râ Salevât

Allah âdın zikredelim evvelâ

Vâcib oldur cümle işde her kulâ

Allah âdın her kim ol evvel anâ

Her işi âsân ider Allah anâ

Allah âdı olsa her işin önü

Hergiz ebter olmaya ânın sonu

Her nefesde Allah âdın di müdâm

Allah âdıyle olur her iş tamâm

Bir kez Allah dese aşk ile lisân

Dökülür cümle günah misl-i hazân

İsm-i pâkin pâk olur zikr eyleyen

Her murâda erişür Allah diyen

Aşk ile gel imdi Allah diyelim

Dert ile göz yaş ile âh îdelim

Ola kim rahmet kıla ol pâdişah

Ol kerîm-ü ol rahîm-ü ol ilâh

Birdir ol birliğine şek yokdürür

Gerçi yanlış söyleyenler çokdürür

Cümle-âlem yoğ iken ol var idi

Yaradılmışdan ganî cebbâr idi

Devamı hakkındaMevlidi Şerif Sözleri

Araç çubuğuna atla