• ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

    Sufi ve Şiir – Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası

    Serlevha Şol şi’r kim sâmi’i giryân u sekrân eylemez Yok halâvet anda hîç atşânı reyyâtı eylemez   Ehl-i hâle, ehl-i hâl şi’ri verir zevk u safâ Ehl-i zâhir sözünü hâl ehli burhân eylemez   Şâirân’ın kalbleri Hakk’ın hazâini imiş Hem mukallid sözleri uşşâkı hayrân eylemez   Ehl-i hâlin kalbine ilham eder şi’ri Hudâ Ehl-i zâhir sözleri irşâd-ı ihvân eylemez   Ehl-i hâlin sözleri ikaz eder gafilleri Ehl-i zâhir şi’ri ışk u cezbe ityân eylemez   Ehl-i hâlin sözleri haktır ki Hak’tan söyler ol Ehl-i zâhir sözleri teşvîk-i yârân eylemez   Var nice şi’r-i fasîh, mevzûn, belâgatli, rakîk Okuyanlar, dinleyenler kesb-i irfân eylemez  

  • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

    Muhibbi Mahlasındaki Kanuni Sultan Süleyman

    Muhibbi Mahlasındaki Kanuni Sultan Süleyman Muhibbî… Mahlasıyla fazla kişi tarafından tanınmayan bu şairi gerçek ismiyle anarsak, onu tanımayan kişinin çok az olduğunu göreceğiz: Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni’den bahsedecek olursak, ilk gözümüze çarpan şey siyasi başarıları olur. Kimileri için bu konu biraz tartışmalı olabilir, ama genel olarak başarılı olduğunu kabul etmememiz için de bir neden olmasa gerek. Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti’nin 10. padişahıdır. Babası 1. Selim(Yavuz Sultan Selim), annesi Kırımlı Hafsa Sultan’dır. Babasının sancakbeyi olduğu Trabzon’da 1495 yılında doğdu. 1520 tarihinde Osmanlı tahtına geçti. Hemen 1 yıl sonra da Belgrad’ı fethetti. Bu fethi Mohaç Meydan Savaşı zaferi izledi. 1538 yılında Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, haçlı ordularına karşı…

error: Content is protected !!