• ŞİİRLERİM

  Salat ve Selam ile

  Salat ve Selam ile Salat ve selam ile Gören gözün gördüğüyle Görmeyen gözün hissettiğiyle Kalemin doğru söze elçi olması isteğiyle Bir peygamber (S.A.V.) yazılmış hilye-i şerife Onun bulunduğu ev bitmeyen menzildir bereketiyle Onu okuyan gönül yanar muhabbetle Ona yüz sürenin yüzü parlar cennet neşesiyle Ölmeden önce yazmak istedim bende onu aşkile Ne kıvırcık kısa ne de düz saçlıydı Saçı düz ile kıvırcık arasındaydı Orta boyluydu ne çok uzun ne çok kısaydı Değirmi yüzlü duru beyaz tenliydi İri siyah gözlü uzun kirpikliydi Geniş omuzlu iri kemikliydi Göğsü ortadan karnına kadar kılsız idi Yürüdüğü zaman sanki yokuş aşağı iner gibiydi Sağa sola baktığında tüm vücuduyla dönerdi İki omuzu arasındaki nübüvvet mührü peygamberlik…

 • EN GÜZEL ŞİİRLER

  KUTLU DOĞUM VE KUTLU PEYGAMBER ( S.A.V. ) ‘e ŞİİRLER

  GÖNLÜMÜN GÜLÜ  Sen’i seven her ruh uludur ya Resûlallâh! Gönlü-gözü onun doludur ya Resûlallâh!   Cemâlin pertevinden zerre şevk alan billâh, Kapının ayrılmaz kuludur ya Resûlallâh!   Beklemez bir başka iltifât Sana erenler, Semtin iltifat buğuludur ya Resûlallâh!

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Güzeller Güzeli

  Ashab-ı kiram’ın Resûl-i Muhterem Efendimiz’i vasfeden güzel sözleri vardır. Fakat Resulullah’ın şairi (Şair-i Resûlullah) diye tanınan Medineli Hassan İbni Sabit’ın söylediği bir kıt’a, doğrusu pek nefistir. Burada Hassan’ı ve onun pek değerli hizmetini hatırlamak için şu kadarını söyleyelim. Çoğu sonradan İslam ile şereflenecek olan İslam düşmanı bazı şairler İslamiyet’i ve Resûlullah’ı gözden düşürmek için hicviyeler söylüyorlardı. O devirde Araplar arasında edebî zevk son derece gelişmiş olduğu için çölde yaşayan bedeviler bile şiirden anlıyor ve tanınmış şairlerin şiirlerini dinlemekten haz alıyorlardı. Bu sebeple

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Şiir ve Din Üzerine Bir İnceleme Yazısı

    Şiir ve Din Üzerine Bir İnceleme Yazısı Şiir üzerine ne tanımlamalar bitmiştir bu güne kadar, ne de yazıla yazıla tüketilebilmiştir büyülü dizeler. Dönem dönem kılık değiştirmiştir şiir. Bir üst üste yazılmıştır, bir yan yana. Bir heceleri sayılarak yazılmıştır, bir seslerin birbirini kovalaması önemsenmiştir. Ama ne biçime girerse girsin şiir; insanoğlu, yazıyı bile keşfetmeden ve henüz şimşeğe taptığı zamanlardan beridir şiire ayrı bir önem verir, şiire, “Tanrının şarkısı” olma lütfunu yakıştırır durur. Belki de bu yüzdendir şiiri dinsel bir atmosfer içinde alkışlamamız. Belki de bu yüzdendir, insanlık tarihinin, şiirle başladığı efsanesine inanmamız… Tarihte adı geçen ilk şair; bizim kabul ettiğimiz takvim olan sıfır yılından, yani milattan tam 23 yüzyıl önce,…

 • EN GÜZEL ŞİİRLER

  Mevlidi Şerif Sözleri

  KUTLU DOĞUM HAFTASI TÜM İSLAM ALEMİNE MÜBAREK OLSUN. Tevhid bahri Seyyidi kainât Hazret-i Fahr-i Âlem Muhammed Mustafâ râ Salevât Allah âdın zikredelim evvelâ Vâcib oldur cümle işde her kulâ Allah âdın her kim ol evvel anâ Her işi âsân ider Allah anâ Allah âdı olsa her işin önü Hergiz ebter olmaya ânın sonu Her nefesde Allah âdın di müdâm Allah âdıyle olur her iş tamâm Bir kez Allah dese aşk ile lisân Dökülür cümle günah misl-i hazân İsm-i pâkin pâk olur zikr eyleyen Her murâda erişür Allah diyen Aşk ile gel imdi Allah diyelim Dert ile göz yaş ile âh îdelim Ola kim rahmet kıla ol pâdişah Ol kerîm-ü ol…

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Kur’ân’ın Üstünlüğü ve Yüceliği

  Altıncı asır Arabistan’ında yaşayan Araplar çoğunlukla okuma yazma bilmiyorlardı. Bu yüzden millî üstünlüklerini, tarihî olaylarını ve güzel ahlâka yardımcı olacak sözleri bir yere kaydetmek ve yazmak yerine, şiir ve belâğat yoluyla ezberleyerek muhafaza ediyorlardı. Güzel bir söz, etkili bir şiir, edebi bir ifade nesilden nesle aktarılarak devam ediyordu. İşte bu fıtrî ihtiyaçtan dolayıdır ki, Arabistan’da en çok tutulan ve yaygın olan, halk tarafından benimsenen şey fesâhat ve belâğattı. Bugünkü tabirle edebiyattı; güzel ve etkili söz söylemekti. Bu alanda da şairler başı çekiyordu. Öyle ki, devrin şöhret bulmuş şairleri, kabilelerin önde gelen birer kahramanıydı. Şairlerin seçtikleri kelimeler öyle bir hal almıştı ki, düşmanın göğsüne saplanan birer oktan farksızdı. Kudretli bir şairin…

error: Content is protected !!