• ŞİİR OKULU

    ÇOCUKTA ŞİİR EZBERLEMENİN ÖNEMİ

    İnsan gelişiminde önemli bir araç olan şiir, müzik, resim ve edebiyatın diğer türleri gibi bir duygu aktarım aracıdır. Basit bir hedef gibi görünen “şiir ezberlemek” ve toplum önünde bunu seslendirmek çocuğun özgüven gelişimine katkı sağlarken heyecanını kontrol etmeyi öğrenmesine de yardımcı olur. Şiir, çocuğun yaşam başarısı için giderek önemi artan “duygusal zekâ gelişimi” için gerekli duygu çeşitliliğine ulaşmasını da sağlayacaktır. Belki de “Sadece bir şiir ezberlemek” deyip geçtiğimiz bu hedef, çocuğun kelime hazinesiniarttırarak anadilini doğru kullanma becerisinin gelişimini sağlar. Çocuk dili kusursuz kullanma ile duygu ve düşüncelerini rahatça aktarmanın verdiği hazzı yaşar. Şiirde kelimelerin sanatlı kullanımı zengin çağrışımlar oluşturarak çocuğun hayal gücünü geliştirir, hafızayı güçlendirir. Şiir ezberlemek ve onu seslendirmenin…

  • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA,  ŞİİR VE ÇOCUK

    ÇOCUK VE ŞİİR OKUMA

    Sınıfta okunan şiirlerin çocukların hayat tecrübelerine, ilgi, ihtiyaç ve kelime hazinelerine uygun olması gerekir. Bunun için öğretmen, şiir okumadan veya okutmadan önce okunacak şiirlerle o günkü olaylar arasında veya çocukların doğal merakları arasında bir ilişki kurmalıdır.   Haftanın belli günlerinde ve belli saatlerinde şiir çalışmaları yapmak da mümkündür. Bu şiir saatlerinin verimli geçebilmesi için öğretmenin önceden şiirin konusu; teması, vezni ve kelimeleri üzerinde bir çalışma yapması, şiirin en güzel ve etkili bir şekilde nasıl okunması gerektiği hakkında bir karara varması gerekir.   Bir şiirin bir kaç türlü okunabileceğini, deneme okumalarını sınıfta değil, evde veya öğretmen odasında yapmanın yerinde olacağını söylemeye lüzum yoktur.   Okunan veya okutulan şiirde çocukların ne anladıklarını…

error: Content is protected !!