• ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

    ŞİİRİN YAZIM KURALLARI DÜZ YAZIDAN FARKLIDIR!

    Dilbilgisi, imla ve yazım kuralları, noktalama işaretleri gibi, düz yazının didaktik çerçevesini çizen yazın öğelerinin şiire dayatılmasının, şiirsi aşkınlığın bunlarla sınırlandırılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence, her şiire ve her şaire özel, didaktik düz yazıdan ayrışan “şiir yazım kuralları”, hatta “noktalama işaretlerinin şiirsi kullanımları” vardır! Olmalıdır! Birçok şair bu görüşe karşı çıkabilir; kimisi öyle der, kimisi böyle… Ancak hemen herkesin ortak görüşü, her şaire ‘özel’ bir takım ‘şiir yazım kuralları’ olduğudur.   Şiir, didaktik düz yazı gibi düşünceleri ifade etmekten çok, akıp giden bir duygu selinde yazılır. Kuramsal, kavramsal olmadığından, şiir düşünceyle, düşünme eylemiyle, konsantrasyonla filan yazılmaz! “Söz” gelir, kendi seçeceği sözcükleri

  • ŞİİR OKULU

    ŞİİRDE NOKTALAMA İŞARETLERİ

    ŞİİRDE NOKTALAMA İŞARETLERİNoktalama, Türk şiirine Anjanbmanlı şiirle girmiş. Özellikle garip akımıyla düzyazıdan farkı kalmayan şiir ile, şiirde noktalama yaygınlaşmış. Cümlelerin bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dize-beyit veya bendlere kaydığı şiirlerde, okumayı kolaylaştırıp anlam bulanıklığını önlemek adına, kimi şairler noktalamaya başvurur ki bu şairin en doğal hakkıdır. Bazı şairler de ‘Yazdığım şiir okuyucunun anlamlandırdığı şekliyle varolsun, bir değil pek çok anlam bulsun’ der ve şiirine noktalamayla sınırlar koymaz. Anjanbman: Türkçe’ye Fransızcadan geçen bu sözcük düzyazıyı şiire yaklaştıran önemli bir üslubun adıdır. Bu üslub, Türk şiirine Fransız şiirinden geçmiş, Servet-i Fünun döneminde yaygınlaşmıştır. * Tutunamayanlar’da Oğuz Atay sayfalarca noktalama işaretsiz yazmıştır. “iki nokta yanyana” işyaretini -ki teorik olarak böyle bir…

error: Content is protected !!