• ŞİİR OKULU

    Şiir İnceleme Yöntemleri

    1) ZİHNİYET: Şiirin yazıldığı döneme ait sosyal, siyasi, ve kültürel özellikleri şiirin zihniyetini oluşturur. 2) ŞİİRDE AHENK: Şiirin ölçüsü, uyağı, redifi, asonans, aliterasyon, gibi ses tekrarları ahengi oluşturan unsurlardır. 3 ŞİİR DİLİ: Şairlerin süslü ya da süzsüz(sade), duru ya da karmaşık anlatımları şiir dilini oluşturur.Edebi sanatlar şiirin estetiğini artırır. 4) ŞİİRDE YAPI: Nazım şekilleri ve nazım türleri şiirin yapısını oluşturur.

error: Content is protected !!