• ŞİİR OKULU

    Şiir İncelemesi

    ŞİİR İNCELEME PLANI   Bir şiir başlıca şu açılardan incelenmelidir:   A) DIŞ YAPI ( ŞEKİL İNCELEMESİ ) a= Nazım birimi( dörtlük mü, beyit mi, bent mi, dize mi ? vb…) b= Kafiye düzeni : ( şeması, türleri ) c =Ölçü sistemi ( hece, aruz, serbest , varsa durak, kalıp ) d= Nazım şekli ( gazel, kaside…,koşma, varsağı,mani.)     B) İÇ YAPI ( İÇERİK İNCELEMESİ ) a= Konu, tema b= Dil , üslup, anlatım c= İmge , benzetme, söz sanatları, anlam oyunları… d= Fikir, buluş, özgünlük, anafikir f= Psikolojik etkenler, duyumsal ve hissi faktörler… g= (Muhtevaya etki eden karakter, eğitim, bilgi,) Gözlem (ve deneyim unsurları)   C ) SANAT…

error: Content is protected !!