Etiket: Şiirinin

Sufi ve Şiir – Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası

Sufi ve Şiir – Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası

Serlevha Şol şi’r kim sâmi’i giryân u sekrân eylemez Yok halâvet anda hîç atşânı reyyâtı eylemez   Ehl-i hâle, ehl-i hâl şi’ri verir zevk u safâ Ehl-i zâhir sözünü hâl ehli burhân eylemez   Şâirân’ın kalbleri Hakk’ın hazâini imiş Hem mukallid sözleri uşşâkı hayrân eylemez   Ehl-i hâlin kalbine ilham eder şi’ri Hudâ Ehl-i zâhir…

Yazar: Ophelian 14 Ağustos 2012 0

Günümüz Türk Şiirinin Sorunları

Günümüz Türk Şiirinin Sorunları

“Artık şiir kitapları satmıyor ve artık şiir eskisi kadar okunmuyor.” Bu fikir hemen hemen okuyan, yazan ve edebiyat adına kafa yoran her beynin bir köşesinde yer ediniyor. Bu fikirler sürekli olarak seslendirildiği ve telkin edildiği için de toplumun her katmanına hızla yayılıyor. Bunların doğal bir sonucu olarak baştaki söz kendi kendini ispatlamış oluyor. Böyle bir…

Yazar: Ophelian 12 Ağustos 2012 0

Türk Şiirinin Gelişim Süreci

Türk Şiirinin Gelişim Süreci

Türk Şiirinin gelişim sürecini belirleyebilmek için Orta Asya’dan başlayarak kronolojik bir sırayla incelemek gerekir. Türk edebiyatının şiirle ilgili bölümünde ilk olarak maniler görülür.Manilerin kim tarafından söylendikleri bilinmemektedir yani anonim eserlerdir.Genelde dörtlüklerden oluşurlar.Çoğunlukla yedili hece ölçüsüyle kurulmuşlardır.Çoğunun kafiye şeması a-a-x-a şeklindedr.Bu özelliklere bakarak manilerin çeşitli şekil kısıtlamaları içinde kaldığını söyleyebiliriz.Ama bütün maniler bunlara dahil değildir.Örnek olarak…

Yazar: Ophelian 11 Nisan 2012 0