• ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

    Doğu Slav Görsel Yazısı: Geleneğin Başlangıcı

    Sözsel ve görsel mesajın sentezine çeşitli kültürlere ait birçok erken dönem edebî yapıtta rastlanabilir. Technopeignia adıyla bilinen, uzlaşımsal olmayan metinsel görünümlere sahip en eski yazınsal kaynaklar Helenik çağda (M.Ö. 325 ve M.S. 200 yılları arasında) Rodoslu Simmias ve Theocritus gibi kişilerce meydana getirilmiştir. Bunları birkaç Bizans desen şiiri izlemiştir: Romalı Yunan şair Theodoros’un “Tabuloe Iliacce”’si (M.Ö. 50 ile M.S. 50), erken dönem Hristiyanlıktan anonim Yunanca ve Latince örnekler, Latin şairler Lavius (M.S. I. Yüzyıl) ve Optatian’a (M.S. 325) ait birkaç biçimlendirilmiş metin ve Optatian tarafından icad edilmiş “Versus Intexti”. Doğu Slav görsel yazısının bir repertuarının oluşturulması geleneksel olarak Barok dönemle başlar. Ivan Velychkovskyi (17. YY) ve Mytrofan Dovhalevskyi’den (18. YY)…

error: Content is protected !!