• ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

    Tekke Şiiri

    Tekke Şiiri Edebiyatımızda, dini konuların ve Tasavvuf felsefesinin işlendiği halk şiiri türüne Tekke şiiri adı verilmektedir. Türklerin İslamiyetin kabulünden iki yüz yıl sonra ortaya çıkan yaşayış ve düşünüş sisteminin edebiyatımıza yansımasıdır. XI. ve XII.yy’larda Tanrı aşkı ve ahiret duygularını dile getiren şiirlerin yazılması ile başladı. Tasavvufun, dinden farklı olan geniş hoşgörüsü ve yorum biçimi zengin bir edebiyat geleneğinin doğmasını sağladı. Halk edebiyatının “tasavvufi halk edebiyatı” ya da “tekke edebiyatı” denilen bu türünün ilk büyük ustası Horasan’da yaşamış olan Ahmet Yesevi, Anadolu’da ise en büyük ustası Yunus Emre’dir. Anadolu’da 20’inci yüzyıla değin çeşitli tarikatlarla gelişen bu edebiyat geleneğinin sürmesinde en önemli rolü Alevi-Bektaşi ve Melami-Hamzavi şairler oynadı. Dini ve tasavvufi halk…

error: Content is protected !!