• ÜNLÜ ŞAİRLERDEN ÖZLÜ SÖZLER

    Oktay Rifat Batılı Sanat İçin Ne Diyor

    Oktay Rifat Batılı Sanat İçin Ne Diyor Tanzimattan bu yana aklı başında sanatçılar Batılı sanatı memlekete sokmağa çalışıyorlar. Bu çaba benim anladığıma göre hala sona ermiş değil. Batılı sanatı tamamile kavradığımızı sanmıyorum. Biz de ( yani ben, Melih Cevdet, Orhan Veli ) Batılı şiirin memleketimize girmesi için çalıştık. Yeni şiir kısadır, çünkü duyu, bünye itibarile bir anda idrak edilen, bir anda elden kaçırılan küçücük bir intibadır. Bugünkü gençlerin şiirleri eskilerin şiirlerine hiç benzemiyor. Servet-i Fünuncu’lar da kendilerinden önceki şairlere pek benzemezlerdi.  Yeni şairlerin şiirleri kısadır; vezinsiz kafiyesizdir. Sebebine gelince : Bunlar çoğu zaman birer ‘ duyu – sensation ‘ şiiridir. Duyu dediğimiz şeyi şiir halinde tesbit ederken klasik şairin yaptığı…

error: Content is protected !!