• ŞİİR OKULU

    İlk Bulunan Şiir ve Yazılı Edebiyat

    İlk bulunan şiir ve yazılı edebiyat, M.Ö. 700 yılında antik çağda yaşamış olduğu bilinen Yunanlı tarihçi Homer’e ait olup, İlyada ve Odessa destanıdır, onun adıyla anılan eseri M.Ö. sekizinci yüzyılın ortalarında yazmış olduğu söylenmektedir. İçinde Truva Savaşı sırasında yaşanan olaylar, hikaye şeklinde anlatılmaktadır. Hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığımız Homer’in Yunanistan’ın Sakız adasında yaşadığı ve kör bir şair olduğu, bu yüzden eserlerini dikte ettirdiğisöylenmektedir. Onunla aynı dönemde yaşamış olan Hesiod’un ise iki bilinen eseri mevcuttur. Bunlardan ilki Theogony olup, okuyucularına tanrıların yolunda gitmeyi öğütlemektedir, ikincisi ise Works and Days (İşler ve Günler) olup kır ve köy hayatını anlatmaktadır. Alıntı : kulturelbellek.com/edebiyatta-ve-siirde-ilkler/

error: Content is protected !!