Etiket: Türk

Türk Kadını

Türk Kadını

Türk kadını çekicidir; İşe başlarken besmele çeker, Kendini naza çeker, Altını gümüşü kendine çeker, Alışverişte başı çeker, Yüz çifti olsa da vitrindeki o ayakkabıya iç çeker… Bekârken abisinden çeker, Evlenir; kaynanadan çeker, Yapılanları sineye çeker, Ama aldatılırsa korku filmi çeker!.. Kâğıttan bigudi yapar fön çeker, Gecenin bi yarısı canı tatlı çeker, Hamarattır; mutfağa girdi mi…

Yazar: Ophelian 16 Mart 2016 0

Sınırı İhlal Eden Uçak

Sınırı İhlal Eden Uçak

SINIRI İHLALE YÖNELİK YÖNÜN Sınırı ihlale yönelik yönün. Geriye değilde güneye dönün. Müdahale için kesildi önün Geriye değilde güneye dönün. Bombalıyorum desende Deaşı. Bombalanan Türk’ün Türkmen soydaşı. Yapama seninle bir it dalaşı Geriye değilde güneye dönün. Cevap ver eşkâli belirsiz uçak. Düşmedi, düşmeyecek Bayır Bucak. Peygamberde, bizlerde açtık kucak Geriye değilde güneye dönün. Cesaret vermesin…

Yazar: Orhan Afacan 27 Kasım 2015 0

Derek Patmore Atatürk İçin Diyor ki

Derek Patmore Atatürk İçin Diyor ki

Yeni Türk edebiyatı; bunalım devresini geçirerek ilk verimli yapıtlarını ortaya koyarak gelişmekte olduğunu gösterdi artık. Bunun için büyük modern yapıtları hep birlikte şimdi umutla bekliyoruz, diyor Wifrid Brands. Türkiye de bugün tamamen yeni ve modern bir şiir mevcuttur.  Atatürk tarafından başarılan Kemalist inkilabının sonucunda yapılan yenilikler, Türkiye’yi Batının en seçme şiir ve edebiyat örnekleri ile…

Yazar: Ophelian 13 Ocak 2015 0

Günümüz Türk Şiirinin Sorunları

Günümüz Türk Şiirinin Sorunları

“Artık şiir kitapları satmıyor ve artık şiir eskisi kadar okunmuyor.” Bu fikir hemen hemen okuyan, yazan ve edebiyat adına kafa yoran her beynin bir köşesinde yer ediniyor. Bu fikirler sürekli olarak seslendirildiği ve telkin edildiği için de toplumun her katmanına hızla yayılıyor. Bunların doğal bir sonucu olarak baştaki söz kendi kendini ispatlamış oluyor. Böyle bir…

Yazar: Ophelian 12 Ağustos 2012 0

Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde ‘ Hayat ve Ölüm ‘

Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde ‘ Hayat ve Ölüm ‘

Necip Fazıl Türk edebiyatının önemli şairlerindendir. Edebî hayatında derin kırılmalar yaşayan sanatçı, varlığını şiirin iklimine derin izler bırakacak şekilde örgütlemiştir. Şiir onun iç dünyasının aynası niteliğindedir. Necip Fazıl, bu aynaya her bakışında insanı trajik bir çıkmazın içinde dondurur ve öteler. İnsanın yaşam içinde oturduğu yer şaire göre bir trajedinin oynandığı sahnedir. Şair bu

Yazar: Ophelian 18 Temmuz 2012 0

Şiir ve Din Üzerine Bir İnceleme Yazısı

Şiir ve Din Üzerine Bir İnceleme Yazısı

  Şiir ve Din Üzerine Bir İnceleme Yazısı Şiir üzerine ne tanımlamalar bitmiştir bu güne kadar, ne de yazıla yazıla tüketilebilmiştir büyülü dizeler. Dönem dönem kılık değiştirmiştir şiir. Bir üst üste yazılmıştır, bir yan yana. Bir heceleri sayılarak yazılmıştır, bir seslerin birbirini kovalaması önemsenmiştir. Ama ne biçime girerse girsin şiir; insanoğlu, yazıyı bile keşfetmeden ve…

Yazar: Ophelian 21 Haziran 2012 0

İyi Şiir-Kalıcı Şiir

İyi Şiir-Kalıcı Şiir

Nerede ise konuşma dili ile başladığı söylenilen ve yazının icadı ile örnekleri sergilenen şiire, günümüze gelinceye kadar yapılan ve bizden sonra da yapılmaya devam edilecek olan tariflerin hemen hepsinde, şiir adına bir doğru mutlaka vardır. Hangisinin daha doğru olduğu ya da şiirin kesin bir tarifinin yapılıp yapılamayacağı ise bize gelinceye kadar tartışıldığı gibi bizden sonra…

Yazar: Ophelian 21 Haziran 2012 0

Türk şiirinde İstanbul’un Fethi

Türk şiirinde İstanbul’un Fethi

Fatih’le ilgili yazılan şiirler Türk Edebiyatı’nın daha çok modernleşme devresine ait. Türk Edebiyatı’nda tarihî bir tema olarak yer alan şiirler Namık Kemal’in Evrâk-ı Perîşan adlı eserinde Selahaddin-i Eyyubî, Fatih ve Yavuz Selim’in bibliyografyalarını vermesiyle başlar. Abdülhak Hâmid Tarhan, Namık Kemal’in tarihî bir mesele olarak ele almasının açtığı yolu geçerek Fatih ve İstanbul’un Fethi’ni anlatan Merkâd-ı…

Yazar: Ophelian 29 Mayıs 2012 0

Ottova Rima

Ottova Rima

Sekiz mısralı bir nazım şekli. Önce İtalyan edebiyatında kullanılmış, sonra Fransız edebiyatında, buradan da Tük edebiyatına geçmiştir. Batı edebiyatında kafiye şeması, abababcc’dir. Bu şema bizde değişikliğe uğrayarak ababcccb şeklini almıştır. Aabbccdc şekli de görülür. Bu nazım şekli lirik tür için elverişlidir. Ottova Rima’yı edebiyatımızda daha çok Abdülhak Hamid kullanmıştır. Örnek: (MAKBER’den) Bu makberdir o bâba…

Yazar: Ophelian 10 Mayıs 2012 0

Türk Şiirinin Gelişim Süreci

Türk Şiirinin Gelişim Süreci

Türk Şiirinin gelişim sürecini belirleyebilmek için Orta Asya’dan başlayarak kronolojik bir sırayla incelemek gerekir. Türk edebiyatının şiirle ilgili bölümünde ilk olarak maniler görülür.Manilerin kim tarafından söylendikleri bilinmemektedir yani anonim eserlerdir.Genelde dörtlüklerden oluşurlar.Çoğunlukla yedili hece ölçüsüyle kurulmuşlardır.Çoğunun kafiye şeması a-a-x-a şeklindedr.Bu özelliklere bakarak manilerin çeşitli şekil kısıtlamaları içinde kaldığını söyleyebiliriz.Ama bütün maniler bunlara dahil değildir.Örnek olarak…

Yazar: Ophelian 11 Nisan 2012 0

Han Duvarları Şiirinin Hermeneutik Açıdan İncelenmesi

Han Duvarları Şiirinin Hermeneutik Açıdan İncelenmesi

HAN DUVARLARI Faruk Nafiz Çamlıbel Ey garip çizgilerle dolu han duvarları Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları… Han Duvarları şiirinde Çamlıbel, soğuk bir Mart sabahında başlayan, Ulukışla’dan Kayseri’ye ‘yaylı’ denilen at arabasıyla yapılan üç günlük bir yolculuk hikâye etmiştir. Öyle bir yolculuk ki; çıkıldığı andan bitişine kadar uzun bir zaman geçmemesine rağmen vatan uğruna feda edilmiş…

Yazar: Ophelian 9 Mart 2012 2

Batı ve Türk Edebiyatında Sembolizm

Batı ve Türk Edebiyatında Sembolizm

Batı ve Türk Edebiyatında Sembolizm Batı Edebiyatında Sembolizm 19. yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çıkmış ve 20. yüzyıl edebiyatını önemli ölçüde etkilemiştir. Bireyin duygusal yaşantısını dolaysız bir anlatım yerine simgelerle yüklü ve örtük bir dille anlatmayı amaçlar. Simgecilik, geleneksel Fransız şiirini hem teknik hem de tema açısından belirleyen katı kurallara bir tepki olarak başladı. Simgeciler, şiiri…

Yazar: Ophelian 11 Ocak 2012 0