• ÜNLÜ ŞAİRLERDEN ÖZLÜ SÖZLER

  Ahmet Hamdi Tanpınar İçin Edebiyatta Şekil İhmali

  Ahmet Hamdi Tanpınar İçin Edebiyatta Şekil İhmali Hiçbir edebiyatta bizimki kadar şekil ihmal edilmedi ve gençler bizde olduğu kadar günlük yeninin emrine girmedi. Dilin yerinden oynaması ve bu geleneksizlik en belli başlı meselemiz olsa gerektir.  Vezin ve kafiyenin muayyen şekillerin ihmali yüzünden mukavemetsiz eserler doğuyor. Burada valery’nin bir cümlesini hatırlamak yerinde olur : Her hayvan ölür fakat bu ölenler içinde iskeletsiz hayvanlar hem daha az yaşarlar, hem de çok çabuk kaybolurlar gibi birşey. Valery bu sözü, vezinli ve kafiyeli şeklin şiir için bir çeşit iskelet olduğunu belirtmek kasdiyle söyler. AHMET HAMDİ TANPINAR

 • ÜNLÜ ŞAİRLERDEN ÖZLÜ SÖZLER

  Paul Valery’e Göre Şiir

  Paul Valery’e Göre Şiir Şiir, çığlıkların, gözyaşlarının, okşayışların, iç çekişlerin belirsiz olarak anlatmağa uğraştıkları şeyi veya şeyleri konuşulan dilin gereçler ile anlatmak ve bir yeni varlığı sahip kılmak çabasıdır. Gerçek şiirin, asıl sanat eserinin kendi varlığından başka bir gayesi yoktur. Kendisinden başlar, kendisinde biter. Bütün asaleti de buradan gelir. PAUL VALERY

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Ünlü Edebiyatçıların Şiir Üzerine Düşünceleri

  “Şiir, büyük zekâların rüyalarıdır.” Lamartine   “İlimsiz şiir, harcı ve hesabı olmayan duvar gibidir.” Fuzûli   “Şiir öylesine ayrı, öylesine apayrı bir dildir ki başka herhangi bir dile çevrilemez hatta yazılmış olduğu kendi diline bile…” Jean Cocteau   “Bir şiir yalnız o şiire giren değil, bir de girmeyen sözcüklerden meydana gelir.” Salâh Birsel   “İlk dize tanrıdandır.” Valéry   “En az sözcükle yazmalı şiiri.” Fazıl Hüsnü Dağlarca   “Güzel ve mükemmel bir şiiri tamamladıktan sonra, şairin on yıl dinlenmeğe hakkı olmalıdır.” Rainer Maria Rilke   “Şiir sıradan bir dil değildir. “Şiir” düzyazıya çevrilemeyen dildir.” Ahmet Haşim   “Şiirde anlam, bir çam ağacının kabuğuna sızmış bir çam sakızına benzer. O, ozanın…

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  ŞİİRİN LİSANI

  Şiirin güzel sanatlar arasında garip bir talihi vardır. Örgüsünü veren yani lisan itibariyle hemen herkes için olan bu sanat gene bu yüzden hudutları en dar olan sanattır. Yazıldıkları dilden gayrı söz dillere tercümeleri mümkündür. Bir Balzac veya Zola türkçede,çincede, çekçede tercümenin iyiliği nisbetinde artan bir zevkle daima okunabilir. Yalnız şiirdir ki yazıldığı lisanın malıdır. O lisanda okunmak şartiyle güzelliklerine sahiptir, vardır. Çünkü şiir dilin özüdür,

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  DÜŞÜNCENİN ŞİİRİ

  Valéry şiirin fikirlerle yapılamayacağını savunur. “Şiirin içinde fikir, elmanın içindeki gıda kadar saklı olmalıdır” sözü de oldukça ün kazanmıştır. John Ciardi’nin de bir sözü varmış, yeni öğrendim : “Şiir fikirlerden söz açmaz, onları bir aktör gibi temsil eder,” diyor. Ben bu yargılardan şunu çıkarıyorum : Demek oluyor ki şair, en önce bir özümleyici; kendinde var olan bir şiir ortamına, ya da bir şair duygusallığına bazı düşünceler katmadan edemiyor; onlarsız yürütemiyor şiirini. Ayrıca, önce edindiği, sonra da şiirine ulaştırdığı bu düşünceler yok mu, onları gizleyip belli belirsiz bir hale getirmeyi de ustalık sayıyor. Okuyucuya gelince, onun durumu başka : O şairin düşüncelerinden çok, bu düşünceleri saklayan duygularla oyalanıyor. Şiir diye yüzeyde…

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Şiir Üzerine Notlar / Yaşar Nabi Nayır

  Dikkat ediyor musunuz? Son zamanlarda uzun şiire doğru bir akım göze çarpıyor. Gene şu son zamanlarda, geçen yıllara bakarak şiirimizde, demeye dilim varmıyor, adeta bir zayıflama, bir yavaşlama görülüyor. Acaba ikisi arasında bir bağlantı var mı dersiniz? Öyle olmasından korkuyorum. Şiirin bizi doyurması için her dizesinin güzel olması, hiç bir yanında bir kusur bulunmaması gerekir. Oysa on dizelik bir şiirde gösterilen başarıyı yüz dizelik bir şiirde elde etmek değme babayiğidin harcı olmasa gerek. Belki mümkündür ama o türlü bir şiire on misli zaman harcamak şartıyla. Oysa çok kere, uzun yazmaya alıştı mı, şairin -ne hikmettir- daha bol eser vermeye başladığının, kendini kolaylığa kapıp koyuverdiğinin örnekleriyle dolu çevremiz.

error: Content is protected !!