• ŞİİR OKULU

    Vesiletü’n Necat İnceleme

    Vesiletü’n Necat  “Münâcât”, “Velâdet”, “Mûcizât”, “Mi’rac”, “Vefat” ve “Duâ” olmak üzere altı bölümden oluşur: Toplam 770 beyitten ibarettir. Münacat yani Allah’a yakarışla başlar. Allah âdın zikr edelim evvelâ Vacib oldur cümle işte her kula Birdir ol birliğine şek yok dürür Gerçi yanlış söyleyenler çok dürür Cümle âlem yok iken ol vâr idi Yaradılmışdan ğani cebbar idi. Veladet bahrinde Hazreti Peygamber’in doğumu işlenmektedir. Amine hatun Muhammed annesi Ol sadeften doğdu ol dür danesi Çünki Abdullah´dan oldu hâmile Vakt erişdi hefte vü eyyam ile Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn Çok alametler belirdi gelmedin Ol Rebiul evvel ayı nicesi On ikinci gice isneyn gecesi Ol gice kim doğdu ol hayrûl beşer Anesi anda neler…

error: Content is protected !!