• ÜNLÜ ŞAİRLERDEN ÖZLÜ SÖZLER

  Suut Kemal Yetkin İçin Yeni Şiir Ne İstiyor ?

  Yeni şiir ne istiyor ? Hemen söyleyebiliriz : eskiyi yıkarak kütleye varmak. Her yeni sanat hareketi eskiyi yıkmakla başlar. Yeni şiir sıkıcı ve bunaltıcı bulduğu eski şiire sert bir tepkidir. Eski şiir, vezinsiz ve kafiyesiz, musikisiz, şairanesiz şiir olamıyacağına inanırdı. Eski şiir neyi saymış, neye güvenmişse, yeni şiir onu alaya almıştır. İlk iş şekli mafsallarından ayırmak, vezin ve kafiyeyi atmak, musikiyi susturmak, şairane sayılan düşüncelere el koymak oldu. SUUT KEMAL YETKİN

 • ÜNLÜ ŞAİRLERDEN ÖZLÜ SÖZLER

  Ahmet Hamdi Tanpınar İçin Edebiyatta Şekil İhmali

  Ahmet Hamdi Tanpınar İçin Edebiyatta Şekil İhmali Hiçbir edebiyatta bizimki kadar şekil ihmal edilmedi ve gençler bizde olduğu kadar günlük yeninin emrine girmedi. Dilin yerinden oynaması ve bu geleneksizlik en belli başlı meselemiz olsa gerektir.  Vezin ve kafiyenin muayyen şekillerin ihmali yüzünden mukavemetsiz eserler doğuyor. Burada valery’nin bir cümlesini hatırlamak yerinde olur : Her hayvan ölür fakat bu ölenler içinde iskeletsiz hayvanlar hem daha az yaşarlar, hem de çok çabuk kaybolurlar gibi birşey. Valery bu sözü, vezinli ve kafiyeli şeklin şiir için bir çeşit iskelet olduğunu belirtmek kasdiyle söyler. AHMET HAMDİ TANPINAR

 • ÜNLÜ ŞAİRLERDEN ÖZLÜ SÖZLER

  Sabahattin Kudret Aksal için Vezin Nedir

  Sabahattin Kudret Aksal için Vezin Nedir Başarılı vezinli kafiyeli şiirler de var; gene başarılı vezinsiz kafiyesiz şiirlerde. Şairinin elinde ikisinin de gücü, başarısı bir. Birini öbüründen üstün tutamayız. Şiir yeni yeni temalar motifler kazandı mı bunları vezinle kafiyeyle işlemek sırası gelecek, şiir de yeniden kendini bulacaktır. SABAHATTİN KUDRET AKSAL

 • ÜNLÜ ŞAİRLERDEN ÖZLÜ SÖZLER

  Sabahattin Kudret Aksal Vezin Konusunda Diyor ki

  Sabahattin Kudret Aksal Vezin Konusunda Diyor ki Başarılı vezinli kafiyeli şiirlerde var; gene başarılı vezinsiz kafiyesiz şiirler de. Şairinin elinde ikisinin de gücü başarısı bir. Şiir yeni yeni temalar motifler kazandı mı, bunları vezinle kafiyeyle işlemek sırası gelecek,şiirde yeniden kendini bulacaktır. SABAHATTİN KUDRET AKSAL

 • ÜYE : KARDELEN

  Sizce Şiir Nedir ?

   Bence şiir; kalemin dile gelmesidir. Dile gelip ney misali kelimelerle ahenkli cümbüşü cilveleşmesidir .Nazlı sözcüklerin kağıda süveydasıdır .Yüreğe işlenen sevda yarası misali, yürekten yüreğe akan kızıl bir nehir gibi.   İçinizde olmayan şiiri hiçbir yerde bulamazsınız. (Shelley) …Demek ki yüreğinizde tomurcuklanır dizeler yazdıklarınızın şiir olması için. Kimi hece aruz vezin ölçüleri

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Sözlü Müzikte Şiir Vurgusu

  Sözlü müzik, müziğin soyutluğunu, sübjektifliğini azaltır. Dinleyenin hayal gücü, sonsuz seçim şansını kaybeder, (şiir ne kadar güzel olursa olsun, müzik, sözlerin yönlendirmesiyle algılanır.) Şiir, dinleyici için bir kolaylık, ticarî olanlarda ucuzluk yolunu açar. Müziğimizdeki saz eserlerini çoğaltmalıyız.   Klasik müziğimiz, genellikle bir ”söz” müziğidir. Çok az olan saz eserleri de şarkı söyleniyormuş gibi, sanki insan sesine göre bestelenmiştir (ses alanı, bitişik aralıklar, müzik cümlelerinin kuruluşu…gibi.). Tanbûrî Cemil Bey’le başlayan bir akım, eski üslubu

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Orhan Veli ve Garip

  Şiir, yani söz söyleme san’atı, geçmiş asırlar içinde bir çok değişikliklere uğramış; en sonunda da, bugünkü noktaya gelmiş. Bu noktadaki şiirin doğru dürüst konuşmadan bir hayli farklı olduğunu kabul etmek lâzım. Yani şiir bugünkü haliyle, tabiî ve alelade konuşmaya nazaran bir ayrılık göstermekte, nisbî bir garabet arzetmektedir. Fakat işin hoş tarafı, bu şiirin bir çok hamleler neticesinde kendini kabul ettirmiş, bir an’ane kurmak suretiyle de mezkûr acaipliği ortadan kaldırmış olması. Yeni doğup bugünün münevveri tarafından terbiye edilen çocuk kendini doğrudan doğruya bu noktada idrak ediyor. Şiiri kendine gösterilen şartlar içinde aradığından, bir tabiileşme arzusunun mahsulü olan

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Aruz Vezni

  Hecelerin uzunluk (kapalılık) ve kısalıklarına (açıklıklarına) bağlı olan şiir ölçüsüdür. Divan şiirinde kullanılmıştır. Bu şiirin, ses ve ahenk yani müzik bakımından güçlü olmasını sağlamıştır. Aruz vezninde hecelerin uzunluk ve kısalıkları esas alınır. Açık heceler ( . ) (nokta), Kapalı heceler (-) (çizgi) ile gösterilir. Bunların yanısıra aruz ölçüsünde, “med’li” dediğimiz, bir buçuk hece ile değerlendirdiğimiz ve (- .) (bir çizgi bir nokta) işaretiyle gösterdiğimiz hece değeri de vardır. Şimdi, hangi hecelerin nasıl bir değere sahip olduğunu görelim: 1. Açık Heceler: – Bir kısa ünlüden oluşan heceler (a-dam, A-li…)

 • ŞİİR ADINA HERŞEY BURADA

  Hece Vezni

  Şiirdeki mısraların aynı sayıda heceden meydana gelmesi esasına dayanır. Eskiden buna hesab-ı benan ( parmak hesabı) da denilirdi. Türklerin şiirde asıl olarak kendilerine has ölçüsü hece veznidir. Hece vezninin mazisi, en eski Türk edebiyatı vezinlerine kadar uzanır. Orta asya devrinden kalma ve islamiyetten önceki devirlere ait Türk edebiyatı örneklerinin ufak tefek aksamalar hariç hece vezniyle yazıldığı görülür. Türkler, müslüman olduktan sonra öğrendikleri Arap ve Fars (iran) dilleri ve edebiyatlarından bazı ilmi, dini ve içtimai kelimelerle birlikte, aruz veznini de alarak bu veznin bahirleriyle mükemmel şiirler yazdılar ve bir Türk aruzu meydana getirdiler. Bu bakımdan aruz vezni de millileşmiş oldu. Ancak bu

error: Content is protected !!