• ÜNLÜ ŞAİRLERDEN ÖZLÜ SÖZLER

  Oktay Rifat Batılı Sanat İçin Ne Diyor

  Oktay Rifat Batılı Sanat İçin Ne Diyor Tanzimattan bu yana aklı başında sanatçılar Batılı sanatı memlekete sokmağa çalışıyorlar. Bu çaba benim anladığıma göre hala sona ermiş değil. Batılı sanatı tamamile kavradığımızı sanmıyorum. Biz de ( yani ben, Melih Cevdet, Orhan Veli ) Batılı şiirin memleketimize girmesi için çalıştık. Yeni şiir kısadır, çünkü duyu, bünye itibarile bir anda idrak edilen, bir anda elden kaçırılan küçücük bir intibadır. Bugünkü gençlerin şiirleri eskilerin şiirlerine hiç benzemiyor. Servet-i Fünuncu’lar da kendilerinden önceki şairlere pek benzemezlerdi.  Yeni şairlerin şiirleri kısadır; vezinsiz kafiyesizdir. Sebebine gelince : Bunlar çoğu zaman birer ‘ duyu – sensation ‘ şiiridir. Duyu dediğimiz şeyi şiir halinde tesbit ederken klasik şairin yaptığı…

 • ÜNLÜ ŞAİRLERDEN ÖZLÜ SÖZLER

  Suut Kemal Yetkin İçin Yeni Şiir Ne İstiyor ?

  Yeni şiir ne istiyor ? Hemen söyleyebiliriz : eskiyi yıkarak kütleye varmak. Her yeni sanat hareketi eskiyi yıkmakla başlar. Yeni şiir sıkıcı ve bunaltıcı bulduğu eski şiire sert bir tepkidir. Eski şiir, vezinsiz ve kafiyesiz, musikisiz, şairanesiz şiir olamıyacağına inanırdı. Eski şiir neyi saymış, neye güvenmişse, yeni şiir onu alaya almıştır. İlk iş şekli mafsallarından ayırmak, vezin ve kafiyeyi atmak, musikiyi susturmak, şairane sayılan düşüncelere el koymak oldu. SUUT KEMAL YETKİN

 • ÜNLÜ ŞAİRLERDEN ÖZLÜ SÖZLER

  Sabahattin Kudret Aksal için Vezin Nedir

  Sabahattin Kudret Aksal için Vezin Nedir Başarılı vezinli kafiyeli şiirler de var; gene başarılı vezinsiz kafiyesiz şiirlerde. Şairinin elinde ikisinin de gücü, başarısı bir. Birini öbüründen üstün tutamayız. Şiir yeni yeni temalar motifler kazandı mı bunları vezinle kafiyeyle işlemek sırası gelecek, şiir de yeniden kendini bulacaktır. SABAHATTİN KUDRET AKSAL

error: Content is protected !!