ŞİİR OKULU

Zamir Çeşitleri

Sosyal Medyada Paylaş:

İsim olmadıkları halde isimmiş gibi kullanılan sözcüklere ZAMİR’ ( Adıl) denir.

ZAMİR çeşitleri :

1 – Şahıs zamirleri

2 – Dönüşlülük zamiri

3 – İşaret zamirleri

4 – Belgisiz zamirler

5 – Soru zamirleri

  1. ŞAHIS (KİŞİ) ZAMİRİ

Şahıs isimlerinin yerine geçen zamirlere denir.

Örneğin :

Ben seviyorum.

Sen seviyorsun.

O seviyor.

Biz seviyoruz

Siz seviyorsunuz.

Onlar seviyorlar gibi…

 

  1. DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRİ

Şahıs isimlerinin yerine geçebileceği gibi hayvan isimlerinin ya da cansız varlıkların isimlerinin yerine de geçebilir. Çok zaman ek alarak kullanılır.

 

Kendim Kendimiz

Kendin Kendiniz

Kendi Kendileri

 

Bu sözcüklerdeki koyu ekler  dönüşlülük zamirinin hangi şahsı ifade ettiğini gösterir.

 

Dönüşlülük zamirinin en önemli özelliği, diğer zamirlerle beraber kullanılabilmesidir. Böyle durumlarda zamir, pekiştirme anlamı taşır.

“Bu yazıyı ben kendim yazdım.”

Cümlesinde hem “ben” hem “kendim” zamirleri kullanılmış; böylece “ben” zamirinin anlamı kuvvetlenmiş.

  1. İŞARET ZAMİRLERİ

İsimleri, yerlerini işaret ederek karşılayan zamirlerdir.

Bunlar işaret sıfatının zamirleşmesiyle oluşmuştur.

Bu geldi. Bunlar alındı.

Şu satıldı. Şunlar çağırdı.

O gidecek. Onlar beğenildi.

 

Burada üçüncü tekil şahıs için kullanılan “o” zamiriyle, işaret zamiri olan “o” zamirini karıştırmayalım. Şahıs zamirleri sadece şahıslarda kullanılır.

Örneğin sınıfta işaret ederek,

BU, yakışıklı; ŞU, biraz yakışıklı; O, sınıfın en yakışıklısı.”

dersek “o” işaret zamiridir.

NEDENİ  “O” şahıs zamiri sözü edilen kişinin yanımızda olmadığı yani bizim onu görmediğimiz durumlarda kullanılır.

  1. BELGİSİZ ZAMİRLER

İsimleri, tam olarak belli olmayan

bir nicelik yönünden belirten belgisiz sıfatlar,

 isimler düşünce onları karşılar

ve BU belgisiz zamir olur.

 

Bazı insanlar korkaktır.” cümlesinde koyu yer  SIFATTIR

Bazıları çalışkandır.” cümlesinde İSE zamir olur.

NEDENİ  “Burada bazıları insanlar yerine geçmiştir.. Bunu birkaç örnekte daha gösterelim.

 

Birçok öğrenci bu dersten anlamaz.

SIFAT

 

Birçoğu bu dersten anlamaz.

ZAMİR

 

BİRÇOĞU Öğrenci yerine geçmiştir.

  1. SORU ZAMİRLERİ

İsimlerin yerlerine soru yoluyla geçen sözcüklerdir.

Bu sözcüklerin yerine, sorduğu isimler getirilebilir.

 

“Bu hediyeyi  sana arkadaşından başka kim getirir?”

 

Cümlesinde kırmızı KİM  sözü, çiçeği getiren kişinin isminin yerine geçmiştir.

 Bu kişinin ismini “kim” zamirinin yerine koyabiliriz.

Zamirler, kendileri gibi ismin yerine geçen adlaşmış sıfatlarla karıştırılmamalıdır.

Bunların ikisi de ismin yerine geçiyor.

Lakin zamirler isimlerin herhangi bir niteliğini bildirmediği halde adlaşmış sıfatlar ismi niteliğiyle beraber karşılar.

Bu adam dün de gelmişti.

Yaşlı adam dün de gelmişti.

Bu cümlelerde kırmızı  sözlerin ikisi de sıfattır.

Birincisi  İŞARET sıfatı,

ikincisi ise NİTELEME  sıfatıdır.

Bu sıfatların belirttiği “adam” isimleri cümleden çıkarılırsa,

Bu dün de gelmişti.”

Yaşlı dün de gelmişti.”

 

şekline gelen cümlelerde kırmızı sözler ismin yerine geçmişlerdir. Bu sözcüklerin anlamlarına baktığımızda “bu” sözcüğünün, yerine geçtiği ismin niteliğini bildirmediğini, “yaşlı” sözcüğünün ise bildirdiğini görüyoruz.

Öyleyse

birincisi zamir,

 ikincisi adlaşmış sıfattır.

Sosyal Medyada Paylaş:

Şiirler Hiç Bitmesin İstiyorum

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!